Thanh tra góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tôn giáo tại Đắk Lắk

Thứ năm, 14/09/2023 16:00
(ThanhtraVietNam) - Đắk Lắk hiện có 615.222 tín đồ theo đạo Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài (chiếm khoảng 32% dân số), trong đó 255.267 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có 356 cơ sở và điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo với 1.395 chức sắc, tu sĩ. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Trong đó, công tác thanh tra đã góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo mối đoàn kết toàn dân.

Ngày 18/5/2022 Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định số 35/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra về việc thanh tra tại Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc trong đó có Thanh tra tại Ban Tôn giáo.

Kết quả thanh tra cho thấy, Ban Tôn giáo tỉnh đã thực hiện tốt việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật; bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo, chống mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện chính sách đối với các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo và cá nhân có hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt việc quản lý công chức, tài chính, tài sản của cơ quan và sử dụng kinh phí đặc thù do Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền và Giám đốc Sở Nội vụ ủy quyền theo quy định của pháp luật trong định mức được duyệt hàng năm theo quy định hiện hành.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được quan tâm thực hiện chu đáo; kịp thời giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, không để tồn đọng vụ việc dễ phát sinh "điểm nóng".

leftcenterrightdel

Đồng chí Đặng Tuấn Cường, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

Các thủ tục hành chính về tôn giáo đều được công khai, minh bạch và cập nhật hàng năm. Cụ thể, ngày 29/12/2022 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2969/QĐ-UBND, kèm theo danh sách 1.590 thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk (http://dichvucong.daklak.gov.vn) gồm 640 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 950 dịch vụ công trực tuyến một phần, chi tiết tại Danh mục và 21 Phụ lục kèm theo, trong đó tại phục lục X bao gồm 97 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ cung cấp trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh đắk lắk có 35 TTHC thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm 2023 đã có 53 hồ sơ liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo thực hiện TTHC tại Trung tâm. Thông qua việc công bố công khai thủ tục hành chính công về lĩnh vực tôn giáo và thực tiễn giao dịch về lĩnh vực tôn giáo tịa Trung tâm dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk đã chứng mính nhà nước ta nói chung cũng như đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở pháp luật luôn quan tâm đến công tác tôn giáo.

Cùng với chính quyền, các tổ chức tôn giáo tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân đạo. Ngày 18/5/2023, đại diện 11 tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2023-2026”, với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân tôn giáo và Nhân dân, thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; khuyến khích các tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo ủng hộ, tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của các tổ chức tôn giáo, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào có đạo được phát triển mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần, đoàn kết, ủng hộ và làm theo mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh./.

Nhất Duy
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra