Thừa Thiên Huế:

Thanh tra hiệu quả các lĩnh vực nhạy cảm dư luận quan tâm

Thứ ba, 15/11/2022 15:02
(ThanhtraVietNam) - Trong những tháng đầu năm, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện hơn 90 cuộc thanh tra theo các lĩnh vực được dư luận quan tâm như lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng; lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách; lĩnh vực quản lý, sử dụng đất qua đó xử lý thu hồi nộp ngân sách hàng tỷ đồng.

Theo thống kê từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong những tháng đầu năm 2022 về lĩnh vực Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng, toàn tỉnh đã tiến hành 20 cuộc thanh tra trên lĩnh vực đầu tư xây dựng. Qua đó đã ban hành kết luận 10 cuộc tại 56 đơn vị và đã xử lý thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 466,4 triệu đồng, xử lý khác 40,68 triệu đồng. Các sai phạm phát hiện chủ yếu qua thanh tra là nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng một số hạng mục chưa đúng so với thực tế thi công; chậm lập hồ sơ quyết toán công trình; một số dự án, công trình có số nợ đọng chiếm tỷ lệ khá cao so với tổng mức đầu tư và giá trị xây lắp; sai phạm trong quá trình thực hiện đầu tư dự án như: việc đề xuất, trình, thẩm định và phê duyệt chấp thuận đầu tư của dự án có nhiều nội dung chưa thống nhất, chưa đảm bảo các thủ tục theo quy định; việc xây dựng và bán, bàn giao nhà thực hiện chưa đảm bảo theo quy định; chưa thực hiện việc giao đất theo quy định để triển khai đầu tư dự án;...

leftcenterrightdel

Buổi công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế

Về lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, toàn tỉnh đã tiến hành 51 cuộc thanh tra với nội dung thanh tra chủ yếu là việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, các khoản huy động, đóng góp trong trường học; việc tiếp nhận, phân bổ, sử dụng các nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước... qua đó đã ban hành kết luận 29 cuộc tại 212 đơn vị với các nội dung sai phạm phát hiện qua thanh tra như: biểu mẫu, sổ sách kế toán chưa thực hiện đầy đủ theo quy định; không sử dụng phần mềm kế toán; quản lý nguồn kết dư và chuyển nguồn không chính xác; chi dự phòng ngân sách không đúng quy trình và nhiệm vụ chi theo quy định của Luật Ngân sách; chứng từ, thủ tục thanh toán chưa đảm bảo; chi trùng; chi chưa đúng chế độ; chi sai nguồn; chưa thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản kinh phí đã hết nhiệm vụ chi; chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài sản, trang thiết bị; chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập các nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên;... Có trường hợp vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý tài chính, mở hai hệ thống sổ sách kế toán khác nhau, không hạch toán và để ngoài sổ sách các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập khống chứng từ để rút tiền ra khỏi quỹ và lập quỹ trái phép, lợi dụng chức vụ quyền hạn rút tiền sử dụng vào mục đích cá nhân,.. .Ngoài ra, qua thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại một số Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cho thấy một số tồn tại, thiếu sót như: không báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính về tình hình tăng, giảm vốn Nhà nước đầu tư vào Công ty; việc hạch toán tăng tài sản còn chậm so với thời điểm quyết toán công trình hoặc thời điểm nhận bàn giao tài sản; hạch toán tăng nguồn vốn đầu tư của Chủ sở hữu đối với tài sản tiếp nhận từ các Ban quản lý dự án; không hạch toán trên cùng hệ thống sổ sách kế toán và không mở sổ kế toán chi tiết phản ánh nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư đối với các tài sản hình thành từ vốn đầu tư trung hạn và nguồn vốn sự nghiệp xây dựng các công trình do Công ty làm chủ đầu tư; trình tự, thủ tục thanh lý tài sản chưa bảo đảm theo quy định;...Qua thanh tra đã xử lý thu hồi số tiền 1.312,35 triệu đồng, xử lý khác 8.594,38 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc.

Về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, toàn tỉnh đã tiến hành 20 cuộc thanh tra với nội dung thanh tra chủ yếu như: việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, quỹ đất công ích; việc giao đất, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân;... qua thanh tra đã ban hành kết luận 12 cuộc với 17 kết luận thanh tra được ban hành tại 152 đơn vị với nội dung vi phạm phát hiện qua thanh tra như: quản lý đất không chặt chẽ để đất bị lấn chiếm trong thời gian dài; sai phạm trong việc cấp Giấy CNQSDĐ (không đúng đối tượng sử dụng đất; không đúng diện tích thực tế; không đúng vị trí trên thực địa; nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất không đúng; không đảm bảo hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ theo quy định;...); sai phạm trong việc cho mượn đất, giao đất (không đúng thẩm quyền; không đúng trình tự, thủ tục), chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất (cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với các thửa đất không được quy hoạch là đất ở, không có trong Kế hoạch sử dụng đất hằng năm,...); sai phạm trong việc thống kê, kiểm kê đất đai, trong việc lưu trữ hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ;...

Theo thống kê, UBND tỉnh đã xử lý thu hồi 364,85 triệu đồng, xử lý khác 228,75 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 36.827 m2 đất, yêu cầu các đơn vị có liên quan khắc phục, xử lý sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đối với gần 4.563,41 ha đất theo đúng quy định và tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã để xảy ra các sai phạm.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc khảo sát, nắm thông tin trước khi quyết định nội dung thanh tra, phạm vi, đối tượng thanh tra giúp cho việc triển khai thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên. Hoạt động thanh tra đã triển khai theo đúng định hướng, kế hoạch thanh tra được phê duyệt và chấp hành đúng các quy định về trình tự, thủ tục. Qua công tác thanh tra, đã phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quản lý điều hành; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật; hạn chế phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kiến nghị UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra