Thanh tra Hòa Bình kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023

Thứ ba, 07/11/2023 15:13
(ThanhtraVietNam) - Ngày 02/11, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 1726/KH-TTr về kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 đối với thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành.

Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra; công tác tham mưu thực hiện các quy định về tiếp công dân và xử lý đơn thư, công tác tiếp dân và phối hợp với Ban Tiếp công dân của huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thực hiện tiếp dân định kỳ theo quy định; công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, tham mưu cho UBND huyện theo dõi, tổng hợp tình hình đơn thư phát sinh trên địa bàn huyện; kết quả giải quyết KN,TC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện giao Thanh tra huyện xác minh và giao các phòng giải quyết.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (ảnh: Đoàn Cần)

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Hòa Bình kiểm tra việc nhập dữ liệu vào “Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo”; việc thực hiện các quy định về giải quyết tố cáo, bảo vệ người tố cáo; kiểm tra việc tham mưu đối với công tác giải quyết tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tố cáo; Việc tham mưu thực hiện công tác QLNN về PCTN; thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng; việc thực hiện các quy định về phát hiện, xử lý tham nhũng; việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng…

Việc triển khai kế hoạch kiểm tra nhằm đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023, đồng thời, kiểm tra việc chấp hành về trình tự, thủ tục và chất lượng các cuộc thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng. Qua đó, xác định nguyên nhân KNTC, tính chất các vụ việc KNTC phức tạp, đông người, kéo dài (nếu có) để có biện pháp chỉ đạo giải quyết. Kiểm tra việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua làm cơ sở cho việc bình xét thi đua năm 2023 đối với Thanh tra các huyện, thành phố, Thanh tra các sở, ban, ngành.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra