Ninh Bình:

Thanh tra, kiểm tra, quản lý thu - chi Ngân sách Nhà nước gắn với nuôi dưỡng nguồn thu

Thứ năm, 21/07/2022 15:06
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 mà Tỉnh uỷ Ninh Bình yêu cầu các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm.

6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel
 Một cuộc họp của Tỉnh uỷ Ninh Bình. Ảnh: baoninhbinh.org.vn

Trong 6 tháng, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 301 đảng viên và 201 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 206 đảng viên và 146 tổ chức đảng; Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 83 tổ chức đảng và 184 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 211 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính 143 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 192 đảng viên và 118 tổ chức đảng. Các tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và thi hành kỷ luật 105 đảng viên bằng các hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; giúp các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành sơ kết, tổng kết, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Chỉ đạo tăng cường giải quyết đình công, ngừng việc tập thể trong công nhân lao động; giải quyết khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương; tổng kết thực hiện việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tiến hành 25 cuộc thanh tra hành chính và 150 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kết quả đã phát hiện vi phạm hơn 36 tỷ đồng và gần 1.063 m2 đất; trong đó, kiến nghị thu hồi về Ngân sách Nhà nước khoảng 9 tỷ và 955 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 41 tổ chức và 74 cá nhân. Toàn tỉnh đã tiếp 11.106 lượt công dân (tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021); tiếp nhận, xử lý 753 đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân (tăng 16% so với cùng kỳ năm trước); đã giải quyết 08/13 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền (đạt 61%), 12/13 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 92%).

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh uỷ Ninh Bình đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương rà soát, đánh giá đúng mức kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề ra những giải pháp phù hợp để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường giám sát thường xuyên đối với tất cả các tổ chức đảng, cấp ủy viên cùng cấp và đẩy mạnh giám sát theo chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhằm nắm chắc tình hình, kịp thời cảnh báo, nhắc nhở và phát hiện khuyết điểm vi phạm ngay từ khi mới manh nha, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp phát sinh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh mới, tập trung giải quyết đơn thư KNTC của công dân ngay từ cơ sở.

Kiểm tra, kiểm soát tình hình giá cả thị trường, giám sát chặt chẽ đối với các mặt hàng thiết yếu, nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào sản xuất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thu - chi Ngân sách Nhà nước, gắn liền với nuôi dưỡng nguồn thu; thực hiện chi ngân sách hợp lý, đảm bảo cân đối với khả năng huy động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, công khai, minh bạch, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung nguồn lực giải quyết từng bước vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản. Hoàn thành việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, nhất là các vụ việc KNTC phức tạp. Nâng cao chất lượng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các loại án, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, hạn chế việc trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung và các bản án bị huỷ để điều tra xét xử lại; đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, ban hành Quy chế làm việc và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra