Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về giá đất và hoạt động của các tổ chức tư vấn xác định giá đất

Thứ sáu, 16/09/2022 15:02
(ThanhtraVietNam) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 3047/UBND-NC ngày 15/9/2022 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức theo dõi chặt chẽ biến động về giá đất trên địa bàn quản lý và tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 1050/UBND-NNTN ngày 31/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan: thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về giá đất và hoạt động của các tổ chức tư vấn xác định giá đất tại địa phương (quy định tại điểm c khoản 3 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất).

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo về giá đất thị trường, kết quả xác định giá đất cụ thể tại các Dự án tại các Khu đô thị, Khu công nghiệp từ năm 2017 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo mẫu biểu gửi kèm Văn bản số 5314/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09/9/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổng hợp, báo cáo về tình hình biến động giá đất thị trường 8 tháng đầu năm 2022 so với năm 2021; nguyên nhân biến động giá đất thị trường; dự báo xu hướng và mức độ biến động của giá đất thị trường từ nay đến cuối năm 2022 và gửi kết quả về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 15/10/2022 để tổng hợp báo cáo Chính phủ; đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi./.

Đỗ Văn Nhân
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra