Thái Bình:

Thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh các dự án không đưa đất vào sử dụng

Thứ ba, 23/05/2023 15:27
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những yêu cầu quan trọng của UBND tỉnh Thái Bình tại Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với các tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng.

Trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay vẫn còn một số trường hợp các công trình, dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất mà không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, gây lãng phí đất đai, bức xúc trong nhân dân.

Để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh và khắc phục trạng nêu trên, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các công trình, dự án có vi phạm; kiên quyết thu hồi đất đối với các công trình, dự án đã chấm dứt dự án đầu tư, đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư, đưa đất vào sử dụng.

leftcenterrightdel
Vẫn còn các dự án chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá các dự án đàu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với các dự án có vi phạm theo quy định của pháp luật đầu tư.

Sở Xây dựng được yêu cầu thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, UBND huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn; thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất của các dự án trên địa bàn, kịp thời phát hiện các dự án chậm tiến độ đầu tư, không triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra