Thanh tra tỉnh Lai Châu đang thanh tra tại huyện Tân Uyên

Thứ hai, 25/07/2022 15:36
(ThanhtraVietNam) – Mới đây, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên.

Ngày 20/7/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thành Trì đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại trụ ở UBND huyện Tân Uyên với sự tham dự của các thành viên Đoàn Thanh tra, công chức giám sát Đoàn cùng Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên Nguyễn Thanh Văn, đại diện lãnh đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Theo Quyết định, thời kỳ thanh tra là 2 năm 2020 và 2021 và thời hạn thanh tra là 35 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Cuộc thanh tra này được tiến hành theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 25/11/2021.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra 

Chánh Thanh tra tỉnh đã yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được duyệt, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra, không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động bình thường của các đơn vị.

Thay mặt UBND huyện Tân Uyên, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Văn nhất trí toàn bộ nội dung quyết định thanh tra, kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra và yêu cầu các phòng ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho Đoàn thanh tra.

Đồng thời, mong muốn qua công tác thanh tra sẽ giúp cho địa phương nắm bắt được những mặt làm được và những tồn tại, hạn chế, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

CTV Lai Châu

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra