Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đôn đốc Công ty Cổ phần Bình Điền thực hiện kết luận thanh tra

Thứ hai, 26/09/2022 13:42
(ThanhtraVietNam) – Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND huyện Đức Trọng và Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng (Công ty Bình Điền) thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 749/KL-TTr.

Ngày 10/8/2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 1055/TTr- GSKTXLSTT đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, UBND huyện Đức Trọng, Công ty Bình Điền báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị tại Văn bản số 5246/UBND-ĐC của UBND tỉnh chỉ đạo xử lý Kết luận thanh tra số 749/KL-TTr của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Bình Điền (qua các thời kỳ); việc xử lý tài sản trên diện tích đất đã thu hồi của Công ty Bình Điền.

Đến thời điểm đôn đốc kết quả thực hiện kết luận thanh tra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện dứt điểm các nội dung kiến nghị. Cụ thể với UBND huyện Đức Trọng ban hành quyết định thu hồi quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá đối cá nhân: Nguyễn Quang Hiệp (Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND huyện Đức Trọng), cá nhân Đoàn Ngọc Huyền (Quyết định số 3059/QĐ-UBND-ĐĐ ngày 26/11/2014 của UBND huyện Đức Trọng), cá nhân Nguyễn Văn Hà (Quyết định số 3068/QĐ-UBND-ĐĐ ngày 26/11/2014 của UBND huyện Đức Trọng) do không đủ điều kiện để được giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá theo quy định. Tuy nhiên, các cá nhân: Đoàn Ngọc Huyền, Nguyễn Văn Hà đã được UBND huyện Đức Trọng ban hành quyết định giao đất và thực hiện nộp tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, UBND huyện Đức Trọng phải xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

leftcenterrightdel
Đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng 

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu xử lý việc xây dựng nhà của ông Lê Duy Mai do vi phạm trật tự xây dựng và làm phá vỡ quy hoạch của dự án. Rà soát lại điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá đối với bà Phạm Thị Thu Thủy để xử lý theo quy định do bà Phạm Thị Thu Thủy đã nộp đủ tiền sử dụng đất và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, thu hồi các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân tại dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và chợ Phi Nôm; truy thu số tiền 1.547.940.361 đồng (đã trừ 32.000.000 đồng chi phí di dời, xây mộ mới) đã thực hiện chi trả cho các hộ dân để hoàn trả ngân sách theo quy định; địa phương phải phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Công ty Bình Điền theo điểm a, khoản 2, Mục IV của kết luận thanh tra, căn cứ kết quả rà soát, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ để phê duyệt, triển khai thực hiện theo các nội dung có liên quan tại kết luận thanh tra.Thu hồi, hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại của các hộ dân đối với việc tính toán bồi thường, hỗ trợ tại dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và chợ Phi Nôm, xem xét giải quyết lại đơn của các hộ dân theo quy định.

Cùng với đó UBND huyện Đức Trọng cần chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phối hợp với UBND xã Hiệp Thạnh để kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng không phép, sai giấy phép tại diện tích đất được giao, cho thuê của Công ty Bình Điền và các hộ dân tại xã Hiệp Thạnh. Có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng chỉ đạo kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo của Công ty Bình Điền qua các thời kỳ có liên quan đến các sai phạm nêu trên. Sau khi kiểm tra, rà soát và xử lý các tồn tại, xác định rõ các tổ chức, cá nhân có sai phạm để xử lý theo quy định hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý (nếu vượt thẩm quyền).

Đối với Công ty Bình Điền phải chấp hành nộp số tiền 570.331.626 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng theo quyết định thu hồi của Chánh Thanh tra tỉnh. Đồng thời, Công ty Bình Điền phải chịu trách nhiệm xử lý các tồn tại và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đức Trọng theo nội dung đã nêu tại điểm a khoản 2 Mục IV kết luận thanh tra. Tiếp tục làm việc với Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng để xử lý việc lấn chiếm đất đai đối với hộ dân (ông Trịnh Văn Minh) tại diện tích đất thuộc một phần thửa đất số 856, tờ bản đồ 26, xã Hiệp Thạnh (đo đạc năm 2016) được thuê theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện và có báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị chưa thực hiện nêu trên về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/9/2022./.
An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra