Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi sơ kết công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2022

Thứ năm, 22/09/2022 16:31
(ThanhtraVietNam) - Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện được 95/131 cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch (không tính các cuộc kiểm tra chuyên ngành của các phòng, ban trực thuộc UBND cấp huyện), đạt tỷ lệ 72,5 %.

Thực hiện kế hoạch thanh tra trong năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tỉnh xây dựng, trình Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo đúng trọng tâm, định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh.

Cụ thể, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 1.141 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành độc lập), đã kết thúc và ban hành Kết luận thanh tra của 1.088 cuộc tại 1.884 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền 14.231 triệu đồng và 78.667m2 đất cùng nhiều sai phạm khác; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 5.093,5 triệu đồng và 77.901m2 đất, kiến nghị xử lý khác 9.137,5 triệu đồng và 766,5m2 đất; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét 03 vụ việc có dấu hiệu tội phạm; kiến nghị hoàn thiện 02 cơ chế, chính sách; ban hành 497 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2.486,9 triệu đồng cùng nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác. Ngoài ra, trong kỳ đã thực hiện chuyển sang cơ quan điều tra xem xét 01 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã Kết luận thanh tra ở kỳ trước, 02 vụ việc có dấu hiệu tội phạm thông qua hoạt động rà soát các Kết luận thanh tra kinh tế - xã hội năm 2020.

leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh Báo chí

Theo đó, toàn ngành thanh tra hành chính thực hiện 77 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, đã ban hành kết luận 51 cuộc tại 108 đơn vị, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 7.077,5 triệu đồng và 58.467m đất cùng nhiều sai phạm khác. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3.077,3 triệu đồng và 57.701m đất, kiến nghị xử lý khác 4.000,2 triệu đồng và 766,5m đất; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét 03 vụ việc có dấu hiệu tội phạm; kiến nghị hoàn thiện 01 cơ chế, chính sách cùng nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 09 cuộc thanh tra; Thanh tra các sở, ban ngành thực hiện 14 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận của 04 cuộc tại 19 đơn vị; Thanh tra cấp huyện thực hiện 51 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 32 cuộc tại 63 đơn vị.

Đồng thời, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 110 Kết luận thanh tra hành chính và quyết định xử lý về thanh tra; qua đó đã thu hồi nộp ngân sách 1.323,72.964,4 triệu đồng và 63.174/140.760m2 đất. Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 30 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN tại 42 đơn vị; đã ban hành kết luận thanh tra của 19 cuộc tại 25 đơn vị, phát hiện 17 đơn vị có sai phạm. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót, vi phạm pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN”.

Bên cạnh đó, thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 1.064 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã ban hành kết luận 1.037 cuộc đối với 1.776 cá nhân, tổ chức trên nhiều lĩnh vực; phát hiện sai phạm với số tiền 7.153,4 triệu đồng và 20.200m2 đất. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2.016,2 triệu đồng và 20.200m2 đất, kiến nghị xử lý khác 5.137,3 triệu đồng, ban hành 497 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.486,9 triệu đồng cùng nhiều biện pháp xử lý vi phạm khác, kiến nghị sửa đổi 01 cơ chế, chính sách. Ngoài ra, trong kỳ đã thực hiện chuyển sang cơ quan điều tra xem xét 01 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã kết luận thanh tra ở kỳ trước.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý qua hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã thu hồi vào ngân sách nhà nước 1.181,4 triệu đồng (trong đó: thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra 294,8 triệu đồng, thu hồi tiền xử phạt vi phạm hành chính 886,6 triệu đồng)./.

Đình Sang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra