Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2023

Thứ năm, 24/11/2022 14:58
(ThanhtraVietNam) - Căn cứ dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo của 23 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có đối tượng trùng lắp trong dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.
leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2023. Ảnh: TT Yên Bái 

Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Công văn số 1831/TTCP-KHTH ngày 13/10/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023; Kết luận số 525-KL/TU ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2023.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến và đề xuất về phương án xử lý chồng chéo, trùng lặp trong dự thảo kế hoạch của các ngành, địa phương. Ảnh: TT Yên Bái 

Trên cơ sở dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Thanh tra tỉnh đã rà soát, phát hiện 82 đối tượng là cơ quan, doanh nghiệp bị chồng chéo, trùng lặp trong dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành, địa phương.

Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lặp trong Dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. Qua đó, đã quán triệt và đề nghị các ngành thống nhất, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các đối tượng, cơ quan bị chồng chéo, trùng lặp. Đặc biệt là nghiêm túc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với 45 doanh nghiệp, đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Các đại biểu thảo luận, trao đổi trước khi thống nhất phương án xử lý chồng chéo, trùng lặp trong dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan. Ảnh: TT Yên Bái 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương đã trao đổi, qua đó đã thống nhất điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, doanh nghiệp bị chồng chéo, trùng lặp trong dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành, địa phương trong năm 2023.

Đại Quyền
Thanh tra tỉnh Yên Bái
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra