Bình Thuận:

Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã trong thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng

Thứ sáu, 23/09/2022 16:53
(ThanhtraVietNam)- Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình Mai Văn Vụ đã ký ban hành Quyết định số 6982/QĐ-UBND ngày 20/09/2022 về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Sông Bình trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, nội dung thanh tra tập trung vào việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng; việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Công tác quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước; việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; thu chi các khoản phí tại bộ phận một cửa xã; chi từ nguồn kinh phí mục tiêu do UBND huyện cấp trong năm và công tác mua sắm công; xây dựng và quản lý công trình xây dựng.

Thời kỳ thanh tra: năm 2019, năm 2020 và các kỳ có liên quan (nếu có).

Thời hạn thanh tra 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra do ông Võ Xuân Sơn, Chánh Thanh tra huyện Bắc Bình làm trưởng đoàn.

Do điều kiện, tính chất và nội dung cuộc thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình tự giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

Chánh Thanh tra huyện chỉ đạo, theo dõi, giúp Chủ tịch UBND huyện xử lý hoặc trình Chủ tịch UBND huyện xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn thanh tra./.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra