Thanh tra tỉnh Vĩnh Long:

Thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ sáu, 19/04/2024 13:25
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa công bố quyết định thanh tra trách nhiệm tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Chú trọng kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Theo quyết định Thanh tra số 31/QĐ-TT của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long năm 2023; Đoàn thanh tra gồm 07 thành viên do ông Trương Văn Phúc - Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra năm 2023.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: TTT.VL) 

Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long phân công ông Nguyễn Mạnh Cảnh - Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.

Theo Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt, là hoạt động thường xuyên giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thanh tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu chính xác, kịp thời, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện nghiệp vụ; đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra phải làm việc một cách khách quan, trung thực, đúng nguyên tắc hoạt động của Đoàn thanh tra, tác phong làm việc đúng chuẩn mực, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và bảo mật thông tin, tài liệu, nội dung thanh tra theo quy định pháp luật.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra