Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng tại tỉnh Lai Châu

Thứ ba, 14/03/2023 14:25
(ThanhtraVietNam) - Sáng ngày 13/3, tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Lai Châu theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác tổ chức, cán bộ các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nêu mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra ngành Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; đồng thời, chỉ đạo Trưởng đoàn và thành viên Đoàn Thanh tra nêu cao tinh thần, chức trách, nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện đúng Kế hoạch thanh tra, Quy chế làm việc của Đoàn thanh tra; không gây khó khăn, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

leftcenterrightdel

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại Hội nghị 

Chánh Thanh tra Nguyễn Mạnh Khương đề nghị các sở, cơ quan tương đương sở và UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ  hồ sơ, tài liệu; phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Thay mặt Đoàn thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Võ Thị Tuyết Thu, Trưởng đoàn Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 140/QĐ-TTBNV ngày 06/3/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Lai Châu, thời gian thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022. 

leftcenterrightdel

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Võ Thị Tuyết Thu công bố Quyết định thanh tra 

Phó Trưởng đoàn Đoàn thanh tra Nguyễn Văn Long phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra; đề nghị các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Thắng tóm tắt Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra Bộ Nội vụ và chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác của Đoàn thanh tra theo Lịch làm việc; giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch./.

QA
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra