Bộ Xây dựng:

Theo dõi, đôn đốc, thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra

Thứ năm, 11/04/2024 20:14
(ThanhtraVietNam) - Bộ Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Bộ tăng cường công tác đôn đốc đối với các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra qua đó đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.
leftcenterrightdel
Bộ Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Bộ tăng cường công tác đôn đốc đối với các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra (ảnh moc.gov.vn) 

Cụ thể, trong quý I/2024, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính được Thanh tra Bộ thực hiện theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo Thanh tra Bộ tăng cường công tác đôn đốc đối với các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra.

Theo báo cáo các đơn vị đã thực hiện các kiến nghị qua công tác thanh tra như thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt lại đồ án quy hoạch; một số địa phương cũng đã điều chỉnh các quy định, ban hành các văn bản chấn chỉnh việc thực hiện để phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế, thực hiện việc cung cấp thông tin về quy hoạch; các chủ đầu tư cũng đã chấn chỉnh việc đăng tải thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, khắc phục các vi phạm về quy hoạch chi tiết xây dựng và xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định; lập hồ sơ quyết toán số liệu kinh phí bảo trì và chuyển kinh phí bảo trì theo quy định; thực hiện phê duyệt lại dự toán, giảm trừ thanh, quyết toán theo kết luận thanh tra; nhiều tổ chức, cá nhân đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm.

Đồng thời thực hiện khắc phục về kinh tế số tiền là 191,8 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán số tiền 190,8 tỷ đồng; giảm trừ khi thanh, quyết toán số tiền 468 triệu đồng; thu về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ số tiền 91,3 triệu đồng; khắc phục xử lý đối với kinh phí bảo trì và chuyển trả kinh phí bảo trì theo quy định số tiền 398,3 triệu đồng; xử lý về hành chính đối với 07 cá nhân; thực hiện 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 140 triệu đồng.

Cùng với đó, trong những tháng đầu năm,  Thanh tra Bộ Xây dựng đã triển khai đoàn thanh tra về công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại tỉnh Long An. Đồng thời triển khai thanh tra đột xuất việc thực hiện công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại 07 đơn vị thuộc Bộ Xây dựng theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ và Kế hoạch số 2960/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và thực hiện giám sát đầy đủ đối với các đoàn thanh tra đã triển khai. Theo phản ánh của các đơn vị, quá trình làm việc, đoàn thanh tra làm việc công khai, minh bạch, đúng theo quy định pháp luật, không có bất kỳ phát ngôn và hành vi nào trái pháp luật, không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được thanh tra. Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra trong quá trình làm việc, không có các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, đơn vị được thanh tra.

An Khang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra