Thanh tra Bộ GTVT:

Thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Thứ tư, 06/07/2022 15:48
(ThanhtraVietNam) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã thực hiện đồng bộ các mặt công tác: thanh tra, kiểm tra; đôn đốc, xử lý sau thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng... một cách linh hoạt với thực tiễn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 được Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành, 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ đã triển khai 6 đoàn thanh tra (có 1 đoàn thanh tra đột xuất về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ), 10 đoàn kiểm tra (4 đoàn kiểm tra đối với các dự án xây dựng đường cao tốc mang tính phòng ngừa, 1 Đoàn kiểm tra đột xuất việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ). Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành 3 Kết luận thanh tra, 3 văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản QPPL trong lĩnh vực đăng kiểm; giao Thanh tra Sở GTVT xử phạt VPHC đối với 1 đơn vị đăng kiểm và 11 đăng kiểm viên (phạt tiền và đình chỉ hoạt động 2 tháng); kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam không công nhận kết quả thực tập của 8 đăng kiểm viên thực tập....

Cùng với đó, công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra được đẩy mạnh nhằm đảm bảo tính hiệu lực của kết luận thanh tra. Thanh tra Bộ đã triển khai 18 đoàn kiểm tra, ban hành 31 văn bản đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra (KLTT), ban hành 23 Thông báo kết thúc việc theo dõi 16 KLTT đối với 27 cơ quan, đơn vị; đôn đốc đối với 36 cơ quan, đơn vị về việc thực hiện 32 KLTT; thu hồi về ngân sách nhà nước trên 5 tỷ đồng. Thanh tra Bộ đang tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, qua đó tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện KLTT để đề xuất, tham mưu Lãnh đạo Bộ biện pháp xử lý.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân của Bộ GTVT để tổ chức triển khai thực hiện. Thanh tra Bộ đã tham mưu, tổ chức, thực hiện 4 lượt tiếp công dân; tiếp nhận tổng số 353 đơn thư (khiếu nại 20 đơn; tố cáo 78 đơn; kiến nghị, phản ánh 255 đơn), tăng 45,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 3 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ GTVT.

leftcenterrightdel
Thanh tra Bộ GTVT thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trên cơ sở các quy định mới của Đảng, pháp luật và thực tiễn hoạt động trong tình hình mới, Thanh tra Bộ đang hoàn thiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 của Bộ GTVT” và dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  

“Về cơ bản, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, tiến độ đặt ra và kịp thời xử lý các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo Bộ giao” - Thanh tra Bộ GTVT nhận định.

Trong những tháng tiếp theo của năm 2022, Thanh tra Bộ tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt như: triển khai các đoàn kiểm tra mang tính phòng ngừa đối với các dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam; hoạt động vận tải thuỷ ven biển (SB); kiểm tra công tác đầu tư xây dựng tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Thanh tra tại Cục Đường sắt Việt Nam về quản lý tài sản đường sắt, bảo trì kết cấu hạ tầng, quản lý vận tải đường sắt; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện dự án (BOT) dự án xây dựng QL2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên...; trong đó, tăng cường công tác kiểm tra có tính phòng ngừa, đặc biệt chú trọng việc rà soát, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách để kiến nghị với cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý về thanh tra. Thực hiện xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, dứt điểm, không để tồn đọng, vượt cấp. Tiếp tục tập trung tham mưu Lãnh đạo Bộ xử lý dứt điểm các nội dung phản ánh, tố cáo thuộc thẩm quyền. Chủ động nắm bắt tình hình, trình tự thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trực thuộc Bộ để kịp thời hướng dẫn, báo cáo Bộ có chỉ đạo đối với các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện của các đơn vị.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ mới như công tác kiểm toán nội bộ, xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật. Trình Bộ trưởng phê duyệt Đề án PCTN, tiêu cực; phổ biến, tham mưu Bộ kế hoạch triển khai và chỉ đạo triển khai Đề án ngay sau khi Bộ trưởng phê duyệt. Hoàn thành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 được giao. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động thanh tra chuyên ngành, tập trung vào các vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm như: phương tiện cơi nới kích thước thùng hàng; xe chở quá tải. Chủ động giải quyết các công việc đột xuất và các công tác khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra