Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Thứ hai, 16/01/2023 14:18
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Tham dự buổi công bố có ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra (chủ trì buổi công bố); ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Thư ký Đoàn thanh tra; một số công chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.

Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh thanh tra Bộ, Trưởng đoàn thanh tra cho biết: Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ được phê duyệt tại Quyết định số 1211/QĐ-BNV ngày 24/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 09/9/2022 Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTBNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48- KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Kon Tum, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2022.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. (Nguồn: kontum.gov.vn)

Đồng thời, thông qua hoạt động thanh tra, Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ đã chỉ ra những việc làm tốt, làm hay của các cơ quan, tổ chức về các nội dung thanh tra, đồng thời cũng đã phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại địa phương. Trên cơ sở báo cáo Kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra và ý kiến tham gia của UBND tỉnh Kon Tum, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra ngày 05/01/2023.

Tại Buổi công bố, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 09/KL-TTBNV ngày 05/01/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Kon Tum, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2022./.

Thanh Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra