Bến Tre:

Thu hồi số tiền hơn 655 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh

Thứ tư, 14/09/2022 10:15
(ThanhtraVietNam) - Ngày 7/9/2022, Thanh tra tỉnh Bến Tre có Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản đối với UBND huyện Thạnh Phú.

Theo thông báo kết luận thanh tra, về ưu điểm, UBND huyện, các đơn vị có liên quan chấp hành tương đối tốt về trình tự thủ tục trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, như: Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng công trình phù hợp với chủ trương đầu tư; lựa chọn các tổ chức đủ điều kiện năng lực thực hiện tư vấn, thi công xây dựng công trình; tổ chức thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng khi có kết luận của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng…

Thanh toán dư so khối lương thực tế thi công

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, thông báo kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiêu hạn chế sai sót, cụ thể: Đối với Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (UBND huyện, Ban QLDA huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) còn chủ quan trong việc tổ chức thẩm tra, thẩm định, trình thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình, nên không phát hiện ra những sai sót của các đơn vị tư vấn thiết kế, đã tính dự toán không phù hợp thực tế, không đúng bản vẽ thi công ở các công trình được kiểm tra, dẫn đến mời thầu thừa khối lượng so với thiết kế. Khi nghiệm thu thanh toán không tính lại chính xác khối lượng thực tế thi công mà thanh toán như khối lượng dự toán dẫn đến thanh toán thừa cho đơn vị thi công.

Ban QLDA huyện tự giám sát các công trình do mình làm đại diện chủ đầu tư nhưng thiếu chặt chẽ nên đã xác nhận khối lượng nghiệm thu thanh toán một số công tác không đúng với khối lượng thực tế thi công, dẫn đến đề nghị thanh toán thừa cho đơn vị thi công.

Còn một số công trình chậm lập báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính và Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi công bố kết luận thanh tra (Ảnh: TTT.BT) 

Đối với đơn vị tư vấn thiết kế: Đa số đơn vị tư vấn thiết kế tính dự toán không đúng thực tế, không đúng với bản vẽ thi công được duyệt ở một số hạng mục công trình; tính thừa khối lượng; một số công trình có bản vẽ không thể hiện chi tiết khối lượng làm cơ sở cho việc lập dự toán thi công; đào đất từ cao độ san lấp mà không tính từ cao độ tự nhiên;… làm tăng giá trị công trình.

Đơn vị tư vấn giám sát: Nghiệm thu thiếu chặt chẽ nên đã xác nhận khối lượng nghiệm thu thanh toán không đúng với khối lượng thực tế thi công, dẫn đến đề nghị thanh toán thừa cho đơn vị thi công.

Đối với đơn vị thi công: Lập hồ sơ đề nghị nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành không chính xác, đa số nhà thầu không tính lại chính xác khối lượng 3 thực tế thi công của một số công tác mà lấy khối lượng như mời thầu (dự toán), nên dẫn đến đề nghị thanh toán thừa so với khối lượng thi công.

Thông báo kết luận chỉ ra những sai phạm đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, cụ thể: Chứng từ chi khác trong các năm 2018, 2019 nội dung chi tiếp khách, hóa đơn tiếp khách không nêu cụ thể đối tượng, số lượng, đơn giá, người mua hàng không ký tên.

Quy chế chi tiêu nội bộ: Chi thu nhập tăng thêm năm 2018, 2019 chưa đúng quy định; năm 2020 quy chế chi tiêu nội bộ chưa thể hiện cụ thể cách tính thu nhập tăng thêm; mục phụ cấp làm thêm giờ trong quy chế thể hiện cách tính chưa chính xác.

Nộp báo cáo quyết toán chưa kịp thời, chưa đúng thời gian quy định; lập báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án chưa đúng theo mẫu quy định; lập dự toán thu chi chưa đảm bảo nguồn thu được sử dụng trong năm bằng dự toán chi. Việc trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi đơn vị trích chưa đúng theo quy định.

Tổng số tiền sai phạm qua thanh tra phát hiện và kiến nghị thu hồi, nộp vào ngân sách Nhà nước là 655.467.000 đồng, trong đó: Thanh toán thừa chi phí xây lắp do tính sai khối lượng: 613.688.000 đồng; thanh toán thừa chi phí thiết kế do tính sai khối lượng: 22.602.000 đồng; thanh toán thừa chi phí giám sát do tính sai khối lượng: 19.177.000 đồng.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan đến sai phạm

Từ những sai phạm nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đối với Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú, chấn chỉnh những hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản như đã nêu trong phần kết luận thanh tra. Chịu trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền 655.467.000 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh theo quyết định thu hồi tiền của Chánh Thanh tra tỉnh.

Chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Phú và các cá nhân có liên quan trong việc quản lý đầu tư xây dựng 16 công trình có sai sót như kết luận thanh tra.

Đồng thời chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải Chấn chỉnh công tác thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình có những hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra.

Ngoài ra, chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú có những sai sót trong quản lý đầu tư xây dựng công trình như đã nêu trong kết luận thanh tra./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra