Ninh Bình:

Thu hồi trên 200 triệu tại dự án Nhà văn hoá Trung tâm huyện Yên Mô

Thứ tư, 22/05/2024 14:56
(ThanhtraVietNam) - Qua công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã kiến nghị thu hồi 234,09 triệu đồng đối với dự án Nhà văn hoá Trung tâm huyện Yên Mô do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Tư vấn lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án "chênh" hơn 18,8 tỷ đồng, tạo kẽ hở cho các nhà thầu hưởng lợi

Dự án Nhà Văn hóa Trung tâm huyện Yên Mô là một trong những dự án trọng điểm của huyện Yên Mô. Sau khi hoàn thành, dự án là nơi thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động kinh tế, chính trị của huyện và của Tỉnh, góp phần vào việc đô thị hóa và thúc đẩy sự phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh của huyện Yên Mô.

Theo Kết luận số 04/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Ninh Bình, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng huyện Yên Mô đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phối hợp với nhà thầu thi công và các đơn vị thực hiện dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Mặc dù vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản của Dự án Nhà văn hóa Trung tâm huyện Yên Mô do UBND huyện Yên Mô làm chủ đầu tư vẫn còn một số tồn tại, bất cập.

leftcenterrightdel
 Nhà văn hoá trung tâm huyện Yên Mô. Ảnh: ST

Kết luận nêu rõ, hạng mục cột cờ và phần cửa gỗ (cửa đi và cửa sổ) thực tế thi công đúng với thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên, đối chiếu với thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cho thấy, dự toán tính tăng khối lượng so với thiết kế bản vẽ thi công và trong quá trình ký kết hợp đồng, nghiệm thu kiểm tra, rà soát còn chưa kỹ nên lấy khối lượng theo dự toán, dẫn đến làm tăng giá trị dự toán và giá trị thanh toán với số tiền 248,96 triệu đồng, trong đó: hợp đồng EC là 238,83 triệu đồng (phần xây lắp là 234,09 triệu đồng, phần tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán là 4,74 triệu đồng), chi phí quản lý dự án là 4,81 triệu đồng, chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng là 5,32 triệu đồng.

Theo thanh tra tỉnh, trách nhiệm đối với tồn tại nêu trên trước hết thuộc về đơn vị đảm nhiệm phần công việc tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và tư vấn thiết kế điều chỉnh, bổ sung trong liên danh EC (Công ty TNHH tư vấn và kiểm định xây dựng Đông Dương). Sau đó là trách nhiệm của đơn vị thi công xây lắp, tư vấn giám sát thi công xây dựng và UBND huyện Yên Mô, BQLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Mô.

Đối với hạng mục sân vườn, nội dung công việc Thảm cỏ lá tre theo quan sát tại thời điểm hiện tại một số vị trí không còn cỏ lá tre. Theo báo cáo của Ban Quản lý, đơn vị tư vấn giám sát, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh (đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng): đơn vị thi công có trồng cỏ lá tre, tuy nhiên do thời gian đã lâu, việc chăm sóc không đảm bảo nên một số vị trí cỏ lá tre bị chết hoặc bị các loại cỏ khác xâm lấn.

Đáng chú ý, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 16/3/2021, BQLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Mô đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nộp hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành là chậm so với quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Trách nhiệm đối với tồn tại này thuộc về UBND huyện Yên Mô, BQLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Mô.

Từ kết quả trên, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Yên Mô phát huy những kết quả đã đạt được, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại nêu trên. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản.

Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tham mưu trong công tác quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu thanh, quyết toán nhằm loại trừ các sai sót thiết kế - dự toán tính chưa đúng. Xem xét, đánh giá kỹ năng lực, kinh nghiệm các đơn vị tư vấn thực hiện dự án trước khi lựa chọn, ký kết hợp đồng.

Đặc biệt, kiến nghị thu hồi số tiền là 234,09 triệu đồng (hợp đồng xây lắp) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh vào Kho bạc Nhà nước tỉnh, đồng thời giảm trừ thanh toán lần sau số tiền 14,87 triệu đồng do nghiệm thu, thanh toán tăng so với thực tế thi công.

Đề nghị UBND huyện hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quyết toán và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, tồn tại nêu trong kết luận thanh tra./.

Trước đó, tại Thông báo số 452/TB-KV XI ngày 24/6/2021 về kết quả kiểm toán tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình và các Phụ lục số 03, 03a, 05 của Kiểm toán Nhà
nước khu vực XI đã chỉ ra tổng sai phạm của Dự án Nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Mô là 560,227 triệu đồng. Từ đó kiến nghị:

Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau là 374,336 triệu đồng, trong đó: gói thầu xây lắp là 317,421 triệu đồng do sai khối lượng; chi phí tư vấn là 56,915 triệu đồng. Giảm giá trị hợp đồng còn lại là 70,233 triệu đồng (gói thầu xây lắp, do sai khối lượng). Giảm dự toán là 115,658 triệu đồng, trong đó: chi phí quản lý dự án là 7,435 triệu đồng; chi phí tư vấn là 108,223 triệu đồng

Ngay sau khi có Thông báo của Kiểm toán Nhà nước, Chủ đầu tư đã ban hành các quyết định, tiến hành thương thảo, ký kết các phụ lục hợp đồng điều chỉnh với các nhà thầu để thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đảm bảo kịp thời, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.


Bảo San

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra