Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thực hiện 27 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 5 tỷ đồng

Thứ sáu, 29/07/2022 16:36
(ThanhtraVietNam) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 27 cuộc thanh tra, kiểm tra; ban hành 08 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 5.053.007.000 đồng.

Cụ thể, về thanh tra hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện 08 cuộc thanh tra hành chính (bao gồm 03 cuộc chuyển tiếp từ năm 2021 sang); trong đó, có 06 cuộc theo kế hoạch, 02 cuộc đột xuất. Bộ đã ban hành 03 kết luận thanh tra, đó là: Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc thực hiện Chương trình giống gốc vật nuôi; kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án (Cống âu thuyền Ninh Quới, Hệ thống thủy lợi Trạm bơm cống Xuân Hòa, Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1, Nạo vét Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu; kết luận Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và Cục Thú y). Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 5.053.007.000 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 5.053.007.000 đồng; đồng thời, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của một số tập thể, cá nhân.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 19 cuộc thanh tra, kiểm tra với 36 tổ chức, cá nhân, trong đó có 12 cuộc theo kế hoạch,  07 cuộc đột xuất, ban hành 05 kết luận thanh tra. Các lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu liên quan đến hoạt động thử nghiệm, chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; việc chấp hành pháp luật về thủy lợi; quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và tiền trồng rừng thay thế; chấp hành pháp luật về thủy lợi (xả thải vào công trình thủy lợi; vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, …); thực hiện dự án duy tu, tu bổ, xử lý cấp bách đê điều; sản xuất, mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; chất lượng nông lâm thủy sản và an toàn thực phẩm. Các hành vi vi phạm chủ yếu trong sản xuất, mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; vi phạm về xả thải vào công trình thủy lợi; vi phạm trong khai thác công trình thủy lợi; sản xuất, buôn bán thức ăn chăn nuôi; chất lượng nông lâm thủy sản, an toàn thực phẩm. Qua thanh tra, Bộ đã ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 649.500.000 đồng.

Về công tác xử lý sau thanh tra, Bộ đã ban hành các văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện triệt để các kiến nghị của các kết luận thanh tra của Bộ, Thanh tra Bộ, cả về xử lý kinh tế và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Các đơn vị cơ bản đã nghiêm túc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, sai phạm và khắc phục tồn tại theo kết luận thanh tra. Số tiền xử lý sau thanh tra các đơn vị nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ từ đầu năm đến nay là 5.576.296.232 đồng./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra