Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Thực hiện 34 cuộc kiểm tra đối với 333 tổ chức

Thứ năm, 11/08/2022 20:54
(ThanhtraVietNam) – Đó là những con số ấn tượng trong công tác thanh, kiểm tra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trong Quý II/2022. Chỉ trong 03 tháng, Bộ đã triển khai thực hiện 34 cuộc kiểm tra đối với 333 tổ chức (01 cuộc kiểm tra hành chính và 33 cuộc kiểm tra chuyên ngành), ban hành 39 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 6.401 triệu đồng.

So với kết quả chung trong 06 tháng đầu năm, riêng Quý II, Bộ tiến hành tới 61,8% tổng số cuộc kiểm tra đối với 82,6% tổ chức, thu lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính với số tiền là 818 triệu đồng (bằng 100% số tiền thu lại của cả 6 tháng cộng lại).

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Cụ thể, về kiểm tra hành chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra đối với 03 đơn vị thuộc Bộ về việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo từ năm 2020-2022.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:

Đối với lĩnh vực đất đai, Bộ thực hiện 02 cuộc kiểm tra đối với 50 tổ chức, gồm 01 cuộc kiểm tra đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng tại tỉnh Bình Thuận; 01 cuộc kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước công tác thu hồi đất; giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Phòng

Đối với lĩnh vực môi trường, Bộ thực hiện 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 59 tổ chức. Qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 07 tổ chức với số tiền là 1.139 triệu đồng.

Đối với lĩnh vực địa chất, khoáng sản, Bộ thực hiện 19 cuộc kiểm tra (có 10 cuộc kiểm tra đột xuất) đối với 150 tổ chức. Trong đó, Tổng cục Địa chất và khoáng sản thực hiện kiểm tra theo kế hoạch 06 cuộc gồm: 02 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, 03 cuộc kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và 10 cuộc kiểm tra đột xuất với các nội dung: kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của báo chí, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác khoáng sản; kiểm tra khu vực đề nghị đóng của mỏ; khu vực đề nghị cấp lại giấy phép. Thanh tra Bộ thực hiện 03 cuộc gồm: 02 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Qua kiểm tra đã ban hành 26 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 3.022 triệu đồng.

Đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn, Bộ thực hiện 01 cuộc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2022, lồng ghép kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh Điện Biên đối với 05 tổ chức.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Bộ thực hiện 02 cuộc kiểm tra đột xuất đối với 10 tổ chức. Qua kiểm tra đã ban hành 06 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 2.240 triệu đồng, thu lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính là 818 triệu đồng.

Đối với lĩnh vực biển, hải đảo, Bộ thực hiện 03 cuộc kiểm (có 01 cuộc kiểm tra đột xuất) đối với 03 tổ chức, trong đó có 02 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. 01 cuộc kiểm tra đột xuất khảo sát, nắm bắt thông tin về sự cố dầu vón cục dạt vào bờ biển thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đối với lĩnh vực đo đạc, bản đồ, Bộ thực hiện 01 cuộc kiểm tra hoạt động của tổ chức theo nội dung được cấp phép trên giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; kiểm tra duy trì điều kiện theo quy định để được cấp giấy phép; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc, bản đồ; thi công các công trình đo đạc và bản đồ tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với 50 tổ chức.

Đối với lĩnh vực viễn thám, Bộ thực hiện 03 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về viễn thám đối với 03 tổ chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra