Thanh tra tỉnh Quảng Nam:

Thực hiện 365 cuộc thanh tra, kiểm tra 3.565 tổ chức, cá nhân

Thứ ba, 28/02/2023 13:00
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thực hiện 365 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 3.565 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 536 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2.325,55 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 6.684,66 triệu đồng.

Thanh tra các sở đã thực hiện có hiệu quả như: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Lao động, Thương binh và xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, thể thao và Du lịch    

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 662,904 triệu đồng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra. Cụ thể, Thanh tra các sở: Tài nguyên và Môi trường kiến nghị thu hồi 273,3 triệu đồng; Tài chính kiến nghị thu hồi 201 triệu đồng; Lao động - Thương binh và xã hội kiến nghị thu hồi 25,254 triệu đồng; Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thu hồi 140,785 triệu đồng; Tư pháp kiến nghị thu hồi 0,73 triệu đồng; Ban Dân tộc tỉnh kiến nghị thu hồi 21,835 triệu đồng. Trong đó, đôn đốc thu hồi 86,456 triệu đồng từ năm trước chuyển sang (Thanh tra các sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư: 64,202 triệu đồng; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 22,254 triệu đồng.)

Thông qua hoạt động xử phạt hành chính, các cơ quan chức năng đã ra các quyết định xử phạt với tổng số tiền là 5.915,66 triệu đồng. Trong đó, Thanh tra các sở như: Tài nguyên và Môi trường xử phạt 1.171 triệu đồng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn xử phạt 842 triệu đồng; Lao động - Thương binh và Xã hội xử phạt 30 triệu đồng; Văn hóa - Thể thao và Du lịch xử phạt 176 triệu đồng; Giao thông vận tải xử phạt 1.895 triệu đồng; Y tế xử phạt 155,175 triệu đồng; Xây dựng xử phạt 1.417,5 triệu đồng; Khoa học - Công nghệ xử phạt 6 triệu đồng; Thông tin truyền thông xử phạt 3 triệu đồng; Công thương xử phạt 191,485 triệu đồng; Tư pháp xử phạt 28,5 triệu đồng./.

M. Phương
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra