Kiên Giang:

Thực hiện 56 cuộc thanh tra hành chính, 45 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thứ sáu, 29/07/2022 11:46
(ThanhtraVietNam) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện 101 cuộc thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, có 56 cuộc thanh tra hành chính và 45 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đến nay đã kết thúc và ban hành 58 kết luận.

Cụ thể, qua 56 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện một số vi phạm chủ yếu về quản lý thu, chi tài chính ngân sách, với tổng số tiền sai phạm hơn 5,3 tỉ đồng. Qua đó, cơ quan thanh tra kiến nghị xử lý về kinh tế, thu hồi nộp ngân sách gần 3,7 tỉ đồng, còn lại là xử lý khác. Ngoài ra, kiến nghị xử lý hành chính 34 tập thể và 107 cá nhân, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra một vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đầu năm đến nay, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện 45 cuộc đối với 701 tổ chức, cá nhân. Nội dung tập trung thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19; công tác quản lý thu, chi ngân sách, đầu tư công; quản lý, sử dụng đất đai...

Qua đó, phát hiện có 427 tổ chức, cá nhân vi phạm, từ đó, cơ quan chức năng đã ban hành 72 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng; phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 48 triệu đồng.

Theo đánh giá, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, hoạt động của các cơ quan đơn vị cơ bản đã được quan tâm và thực hiện công khai, minh bạch....

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, không xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tiết kiệm cụ thể. Chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, chưa bám sát vào đặc điểm, đặc thù của từng đơn vị để đặt ra chương trình hành động thiết thực…

Chế độ thông tin, báo cáo của một số cơ quan, địa phương và doanh nghiệp chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc kiểm tra, tự phát hiện các vụ lãng phí trong quá trình tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị vẫn còn hạn chế. Hầu hết các vụ việc được phát hiện do quá trình thanh tra, kiểm tra của cơ quan các cấp./.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra