Đồng Tháp:

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng tiến độ các kiến nghị tại kết luận của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH

Thứ năm, 14/09/2023 10:27
(ThanhtraVietNam) – Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Đồng Tháp đối với các Sở, ngành liên quan trong việc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra (KLTT) số 154/KL-TTr, ngày 7/7/2023 của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã chỉ ra sai phạm trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, UBND các huyện, TP trong việc rà soát, kiểm điểm xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan hạn chế, thiếu sót, sai phạm theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trách nhiệm trong tháng 9/2023.

Không để phát sinh đơn thư khiếu nại của đối tượng về chế độ sau khi bị đình chỉ

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, UBND các huyện, TP tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tập huấn nghiệp vụ về chính sách, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng nói chung, chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nói riêng cho cán bộ cơ sở hiểu đúng, đủ về điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận đối tượng và các chế độ ưu đãi, đặc biệt triển khai tổ chức tập huấn chuyên đề về các quy định điều kiện bệnh, tật, dị dạng, dị tật, khả năng lao động của đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ chất độc hóa học theo các quy định hiện hành.

Đối với đối tượng trực tiếp và con đẻ người hoạt động kháng chiến không đủ điều kiện để hưởng chế độ ưu đãi, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp UBND các huyện, TP và các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại để giải thích cụ thể cho đối tượng hiểu rõ lý do về việc bị đình chỉ trợ cấp, không để phát sinh đơn thư khiếu nại của đối tượng về chế độ sau khi bị đình chỉ chế độ mà không rõ lý do.

Sau khi tổ chức đối thoại, Sở LĐ-TB&XH ban hành quyết định chấm dứt chế độ ưu đãi và thu hồi số tiền đối tượng đã hưởng sai nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. Các trường hợp hồ sơ chưa có giấy tờ chứng minh vùng miền hoặc giấy tờ nghi vấn chưa đảm bảo pháp lý, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp UBND các huyện, TP và các đơn vị liên quan yêu cầu đối tượng bổ sung giấy tờ chứng minh vùng miền để hoàn thiện hồ sơ theo kiến nghị và chịu trách nhiệm thẩm định, kết luận tính hợp pháp, hợp lý của tài liệu bổ sung hoặc trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự đối với tài liệu có nghi vấn không đảm bảo pháp lý.

leftcenterrightdel
Sở Lao động TB&XH tỉnh Đồng Tháp nơi có nhiều nội dung cần thực hiện sau kết luận thanh tra (Ảnh: CTTĐT.ĐT) 

Đối với các trường hợp liên quan đến biên bản giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, Sở LĐ-TB&XH thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể hoặc chấm dứt chế độ ưu đãi, đồng thời thu hồi số tiền trợ cấp chênh lệch, số tiền hưởng sai quy định sau khi Hội đồng Giám định y khoa tỉnh thực hiện thu hồi, hủy bỏ hoặc điều chỉnh biên bản giám định y khoa theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công đảm bảo đúng quy định, đồng thời yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, TP vận động đối tượng nộp trả các khoản trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã hưởng không đúng quy định (số tiền gần 3,3 tỷ đồng, tính đến tháng 5/2023 theo KLTT số 154/KL-TTr) và hạch toán vào báo cáo quyết toán hằng năm các khoản tiền thu hồi phải nộp ngân sách nhà nước.

Sở LĐ-TB&XH phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện Kết luận thanh tra số 65/KL-TTr và thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật khi phát sinh.

Thực hiện việc giám định đúng quy định của pháp luật, đôn đốc thu hồi số tiền đã chi sai

Sở Y tế chỉ đạo Hội đồng Giám định Y khoa tiếp nhận hồ sơ giám định theo kế hoạch, thực hiện việc khám, giám định khắc phục nội dung theo KLTT số 154/KL-TTr đối với người hưởng chế độ chất độc hóa học/Dioxin theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Hội đồng Giám định y khoa tỉnh thực hiện việc khám, giám định đối với người hưởng chế độ chất độc hóa học theo đúng quy định của pháp luật; tiến hành thu hồi, hủy bỏ hoặc điều chỉnh biên bản giám định y khoa theo kiến nghị tại KLTT số 154/KL-TTr. Thông báo Sở LĐ-TB&XH biết để thực hiện các thủ tục tiếp theo quy định của pháp luật.

Trước khi thu hồi, hủy bỏ hoặc thay thế biên bản giám định y khoa, Sở Y tế và Hội đồng Giám định y khoa tỉnh chủ trì, chịu trách nhiệm giải thích cụ thể nguyên nhân và lý do cho đối tượng biết, không để phát sinh đơn khiếu nại khi đối tượng bị chấm dứt chế độ, điều chỉnh giảm mức hưởng mà không rõ lý do. Trường hợp phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ tổn thương cơ thể do thu hồi, thay thế biên bản giám định y khoa thì chỉ đạo Hội đồng Giám định y khoa tỉnh giải quyết theo quy định

Chủ tịch UBND các huyện, TP phối hợp Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan tại KLTT số 154/KL-TTr đúng quy định của pháp luật; không để phát sinh đơn thư khiếu nại, đặc biệt là khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự - xã hội tại địa phương. Thực hiện rà soát các trường hợp hưởng chế độ ưu đãi người có công đã chuyển nơi thường trú đến địa phương khác nhưng chưa chuyển hồ sơ người có công, yêu cầu làm thủ tục di chuyển hồ sơ hưởng chế độ đúng quy định

Chỉ đạo các đơn vị liên quan đôn đốc thu hồi trợ cấp ưu đãi người có công sai quy định nộp ngân sách Nhà nước theo KLTT số 154/KL-TTr ngày 7/7/2023 của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH. Hàng năm (trước ngày 31/12) tổng hợp kết quả thu hồi, gửi Sở LĐ-TB&XH tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra