Thực hiện xong 95% kiến nghị của thanh tra, giám sát ngân hàng

Thứ hai, 01/08/2022 15:12
(ThanhtraVietNam) – Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố đã ban hành 65 kết luận thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2022. Các đoàn thanh tra đã đưa ra 100 kiến nghị để hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến nội dung thanh tra. Các đối tượng thanh tra đã thực hiện xong 95 kiến nghị.

Không có đơn vị nào bị xử lý về kinh tế, trách nhiệm

Theo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, trong điều kiện nguồn nhân lực còn hạn chế, 6 tháng đầu năm nay, các đoàn thanh tra hành chính ngành Ngân hàng đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

NHNN đã rà soát, chỉnh sửa, bãi bỏ, ban hành mới nhiều văn bản phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; đưa nội dung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng vào thanh tra hành chính.

Hệ thống Thanh tra, giám sát ngân hàng đã thực hiện 66 cuộc thanh tra tại 67 đơn vị, trong đó có 56 cuộc thanh tra đột xuất; ban hành 65 kết luận thanh tra hành chính. Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ báo cáo là 16, đã hoàn thành 15 kết luận, 1 kết luận đang trong thời gian thực hiện kiến nghị.

“Về cơ bản, đơn vị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và nội quy, quy chế làm việc của NHNN, không có đơn vị nào bị xử lý về kinh tế, trách nhiệm” - Báo cáo của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Trong kỳ, đã thực hiện 30 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, đã triển khai 637 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Đã ban hành kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra với 398 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra tại 680 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 348 tổ chức và 3 cá nhân vi phạm quy định của pháp luật, quy định của Ngành, quy định nội bộ trong quá trình hoạt động kinh doanh và tác nghiệp.

Số tiền vi phạm hành chính đã thu hồi hơn 248 tỷ đồng; đã xử lý xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán, tiêu hủy tài sản vi phạm, tang vật, phương tiện vi phạm… hơn 9.317 tỷ đồng; đã thu số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 7,9 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng gồm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc 63 NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố

Không có sai phạm trong lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng đã tham mưu Thống đốc NHNN triển khai 1 cuộc thanh tra đột xuất tại Cục Quản trị, Văn phòng NHNN và chỉ đạo NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai thanh tra đột xuất công tác mua sắm trang thiết bị y tế tại NHNN Chi nhánh. 55 đơn vị thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đột xuất theo chỉ đạo, 8 đơn vị báo cáo số liệu phát sinh mua sắm.

Kết quả thanh tra ghi nhận, việc mua sắm tại NHNN chủ yếu là mua sắm có giá trị dưới 50 triệu đồng theo hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và một số gói thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

Qua thanh tra, cho thấy không phát sinh sai phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức đấu thầu và việc thực hiện hợp đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra.

Cụ thể, tại Cục Quản trị, Văn phòng NHNN còn khuyết điểm trong ban hành văn bản nội bộ như: Chậm ban hành quy chế nội bộ về quy trình quản lý, sử dụng (tại Cục Quản trị); chưa quy định cụ thể nhiệm vụ thẩm định đối với gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng đơn vị.

Đối với hồ sơ mua sắm theo hình thức đấu thầu rút gọn, quyết định phê duyệt dự toán mua sắm và quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cùng một văn bản, chưa phù hợp với mẫu số 03 đính kèm Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các gói mua sắm theo hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt: Thủ tục xuất kho, bàn giao cho các đơn vị sử dụng còn viết tay, không có biểu mẫu thống nhất dẫn đến khó kiểm tra, đối chiếu.

56 kết luận thanh tra và 6 báo cáo tình hình mua sắm phục vụ phòng, chống dịch tại 62 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cho thấy, một số khuyết điểm.

Đó là, việc mua sắm khẩu trang, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt, thuốc khử trùng không có thông tin tại hồ sơ mua sắm về nhãn mác sản phẩm, xuất xứ, cấu hình kỹ thuật; hồ sơ mua sắm thiếu báo giá, không có hóa đơn tài chính hoặc phiếu thu, giấy biên nhận, thiếu biên bản nghiệm thu, thiếu giấy đề nghị thanh toán theo quy định.

Một số hồ sơ thanh toán có nội dung chưa thống nhất giữa các điều khoản; chưa mở sổ theo dõi việc xuất, nhập, phân bổ các loại trang bị, vật tư y tế; chưa lập dự trù chi tiết số lượng khẩu trang, nước rửa dự kiến trang bị cho từng phòng, làm cơ sở bàn giao vật liệu cho các bộ phận.

Về hình thức thanh toán bằng tiền mặt, có khoản thanh toán phun khử khuẩn 23,4 triệu đồng, không phù hợp với quy định tại Điều 4 Thông tư số 33/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 về việc quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của tổ chức sử dụng vốn nhà nước…

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra