Tiền Giang: Phát hiện số tiền vi phạm hơn 11 tỷ đồng

Thứ ba, 23/04/2024 13:30
(ThanhtraVietNam) – Đó là kết quả thanh tra hành chính của ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang trong quý I, năm 2024.

Nhiều sai sót qua thanh tra tại Sở Xây dựng Tiền Giang

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Tiền Giang, trong quý I/2024, về thanh tra hành chính, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 31 cuộc thanh tra, trong đó 22 cuộc triển khai trong kỳ và tiếp tục thực hiện 9 cuộc năm 2023 chuyển sang.

Đến nay, đã ban hành 8 Kết luận thanh tra (KLTT) đối với 8 đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện số tiền vi phạm 11,05 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý vi phạm gồm thu hồi nộp ngân sách số tiền 2,59 tỷ đồng; xử lý khác 8,46 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị có hình thức xử lý kỷ luật 3 cá nhân và đề nghị  kiểm điểm rút kinh nghiệm 22 cá nhân.

Nội dung thanh tra chủ yếu về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, đất đai, thực hiện các chương trình, dự án mục tiêu; trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong kỳ, toàn ngành thực hiện 621 cuộc, trong đó có 104 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 517 cuộc đột xuất.

Qua thanh tra, phát hiện 111 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền vi phạm 410,18 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 122,58 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 287,6 triệu đồng. Đồng thời, ban hành  100 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 919,62 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Tiền Giang thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ảnh: TTT.TG) 

Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu là bảo vệ công trình giao thông, trật tự, an toàn giao thông vận tải, kinh doanh vận tải hành khách, điều kiện hoạt động của các bến khách ngang sông, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; việc tuân thủ quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh dược, quy định về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước đóng chai; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình; việc xây dựng theo giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng; hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; việc chấp hành pháp luật trong hoạt động chăn nuôi, việc sử dụng chất cấm tại cơ sở chăn nuôi; kiểm tra giá, kiểm tra tiền công đức...

Về công tác tiếp công dân, trong kỳ, toàn tỉnh đã tiếp 213 lượt với 243 người. Tổng số đơn nhận trong kỳ là 320 đơn; đã xử lý 318 đơn/320 đơn. Trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý là 224 đơn (207 vụ việc). Trong kỳ, đã giải quyết 3/6 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền. Trong kỳ, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trả lời bằng văn bản 94/128 đơn, đang xem xét giải quyết 34 đơn.

Như vậy, ngay từ đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh đã chủ động, linh hoạt trước diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, tiêu cực.

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện theo kế hoạch, thanh tra, kiểm tra đột xuất đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý của UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành; đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục, kiến nghị xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật, chấn chỉnh trong quản lý, điều hành tiếp tục được chú trọng; xử lý nghiêm và kịp thời các chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, đặc biệt là đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định.

Hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tỷ lệ thu hồi và thu phạt vi phạm hành chính qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đạt cao (đạt 100% và 94,1%).

Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan Thanh tra trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 đã được phê duyệt, đẩy nhanh thực hiện để đảm bảo tiến độ; thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc đột xuất theo chỉ đạo đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện. Tiếp tục quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật, chấn chỉnh quản lý các lĩnh vực được thanh tra, kiểm tra; kịp thời chuyển cơ quan điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định pháp luật.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, xử lý tốt chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, nhất là đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, thực hiện tốt việc thẩm định dự thảo KLTT; nâng cao chất lượng KLTT, đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật và khả thi để hạn chế tồn đọng trong thực hiện KLTT, không để xảy ra tình trạng chậm ban hành KLTT; tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động các Đoàn thanh tra; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kịp thời thu hồi và nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; hoàn thiện cơ chế, chính sách có sơ hở, bất cập đã kiến nghị qua thanh tra; tăng cường công tác phối hợp và có giải pháp phù hợp để xử lý dứt điểm các tồn đọng sau KLTT./.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra