An Giang:

Tiến hành 5 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 4 tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

Thứ bảy, 11/06/2022 05:08
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian 5 năm kể từ khi Luật Đấu giá tài sản được ban hành ngày 17/11/2016 và có hiệu lực ngày 01/7/2017, nhằm thực thi có hiệu quả quy định Luật Đấu giá tài sản nói riêng và các văn bản pháp luật về đấu giá tài sản nói chung, Đảng bộ và chính quyền tại An Giang đã nỗ lực không ngừng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng Kế hoạch chung nhằm triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản tại địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản đã đi vào nề nếp, thể hiện được tính trách nhiệm, chủ động và quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước.

Hoạt động đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản đã luôn nêu cao tinh thần và trách nhiệm, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, góp phần tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, báo cáo từ 1/7/2017 đến 31/12/2021, Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã tiến hành 1 cuộc thanh tra hành chính đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá Tài sản An Giang và 5 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 4 tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch; 1 cuộc thanh tra đột xuất và 2 cuộc thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua thanh tra đã ban hành 3 kết luận thanh tra và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 tổ chức: Doanh nghiêp đấu giá tư nhân An Giang với số tiền 30.000.000 đồng về 2 hành vi “thông báo công khai việc đấu giá không đúng quy định” và “hành vi ban hành quy chế cuộc đấu giá không đúng quy định”.

Chuyển 1 vụ việc có dấu hiêu tội phạm sang Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long và trình 1 dự thảo kết luận thanh tra đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Dũng Trung Nam. Dự thảo lấy ý kiến báo cáo kết quả thanh tra đối với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản An Giang.

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp cơ quan có liên quan đã tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đấu giá tài sản; dừng kiểm tra 1 tổ chức đấu giá tài sản (Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh An Gia, lý do: Chấm dứt hoạt động trước khi tới thời gian thực hiện kiểm tra).

Về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, trong kỳ đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra: Kết luận số 1119/KL-STP ngày 7/10/2019 đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Dũng Trung Nam và Kết luận số 1118/KL-STP ngày 7/10/2019 Công ty đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo.

Qua công tác kiểm tra, ban hành Thông báo số 62/TB-STP ngày 14/10/2020 và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyễn Thành Tạo với số tiền 15.000.000 đồng về hành vi “thực hiện không đúng quy định về thông báo bán đấu giá tài sản”.

Ban hành Thông báo số 62/TB-STP ngày 14/10/2020 và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Dũng Trung Nam với số tiền 15.000.000 đồng về hành vi “thực hiện không đúng quy định về thông báo bán đấu giá tài sản”.

Trong kỳ, Sở Tư pháp thụ lý và giải quyết 2 đơn tố cáo về hoạt động đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền. Cụ thể: Đơn tố cáo đối với Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam trong việc tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp là Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Phương Thảo (tại Vĩnh Long) do Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam - ông Vũ Đình Dũng làm Giám đốc thực hiện.

Đối với đơn tố cáo (nặc danh) đối với bà Đặng Nguyễn Hồng Châu - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản An Giang theo Văn bản chuyển đơn số 337CV/VPTU ngày 04/6/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy và Văn bản số 24 CV/UBKTĐUK ngày 10/6/2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chuyển đơn. Kết quả, thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra để giải quyết tố cáo và đang dự thảo lấy ý kiến báo cáo kết quả thanh tra.

Ngoài ra, trong kỳ tiếp nhận và giải quyết 1 đơn phản ánh do Cục Bổ Trợ Tư pháp chuyển đến theo Văn bản số 383/BTTP-ĐGTS 20/4/2020 về việc báo cáo, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến đấu giá tài sản. Kết quả, thành lập xác  minh và báo cáo Cục Bổ trợ tư pháp theo Văn bản số 627/STP-TTr 20/5/2020 của Sở Tư pháp.

Việt Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra