Cần Thơ:

Triển khai 24 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thứ sáu, 29/07/2022 11:44
(ThanhtraVietNam) - Trong tháng 7 năm 2022, toàn ngành Thanh tra thành phố Cần Thơ triển khai 24 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Qua thanh, kiểm tra phát hiện vi phạm 43 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 43 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 02 cá nhân, ban hành 50 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 462 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 365 triệu đồng. 

Cùng thời gian này, các cơ quan hành chính trên địa bàn Thành phố đã tiếp 334 lượt với 335 người. Tiếp nhận 388 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Qua phân loại, xử lý có 12 đơn thuộc thẩm quyền. Các ngành, các cấp đã tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 3/12 đơn thuộc thẩm quyền (trong đó đã giải quyết 1/9 đơn khiếu nại, 2/3 đơn tố cáo). Các đơn khiếu nại còn lại đang tiếp tục xác minh và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định./.

Hồng Tho
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra