Đắk Lắk:

Triển khai 90 cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành

Thứ tư, 08/11/2023 16:00
(ThanhtraVietNam) - Trong tháng 10, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 90 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành, kiến nghị xử lý hành chính gần 60 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sai phạm, thu hồi vào ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, Đắk Lắk triển khai 63 cuộc thanh tra hành chính, trong đó liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, Đắk Lắk đã triển khai 49 cuộc thanh tra (gồm 43 cuộc theo kế hoạch và 06 cuộc thanh tra đột xuất (31 cuộc kỳ trước chuyển sang và 18 cuộc triển khai mới trong kỳ). Trong đó, Thanh tra tỉnh đã triển khai 11 cuộc thanh tra; Thanh tra các Sở, ngành triển khai 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố triển khai 37 cuộc thanh tra, đã kết thúc, ban hành kết luận 11 cuộc tại 44 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 73 triệu đồng, kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước 59 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 14 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 02 tổ chức. Đã nộp vào ngân sách nhà nước 59 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Văn Sáu - Phó Chánh Thanh phụ trách Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Buổi Công bố Quyết định Thanh tra tại UBND huyện Ea H’Leo, tháng 8/2023. Ảnh: https://thanhtra.daklak.gov.vn/

Liên quan đến lĩnh vực thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Đắk Lắk đang triển khai 14 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 14 đơn vị (14 cuộc kỳ trước chuyển sang); hiện đã kết thúc 03 cuộc tại 03 đơn vị.  Qua thanh tra cho thấy, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tương đối tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, tại các địa phương vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm liên quan đến việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm so với thời hạn quy định; chất lượng giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Qua đó đã kịp thời kiến nghị thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chấn chỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Về thanh tra chuyên ngành, tháng 10, Thanh tra các sở, ban, ngành và các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đã triển khai 27 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 98 đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động trên các ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, công thương, xây dựng, nông nghiệp, y tế, thông tin, truyền thông… Qua kiểm tra đã phát hiện 57 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sai phạm; ban hành 55 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân sai phạm với tổng số tiền 103 triệu đồng. Đã nộp vào ngân sách nhà nước 50 triệu đồng, đạt 48,5%.

Trong 02 tháng cuối năm, Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 đã được Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao; chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra. Thanh tra tỉnh hướng dẫn thanh tra các sở, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024 theo quy định./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra