Triển khai Chỉ thị về thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ ở Bắc Giang

Thứ tư, 22/11/2023 17:03
(ThanhtraVietNam) – Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo xây dựng, triển khai các cuộc thanh tra đúng quy định của Luật, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, doanh nghiệp, Nhân dân tăng cường giám sát hoạt động công vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 20/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Chỉ thị nêu rõ, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ vẫn tồn tại những hạn chế, còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Gần đây có tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy công việc; sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định xử lý các công việc thuộc thẩm quyền dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây lãng phí thời gian, nguồn lực, cơ hội phát triển, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây cản trở công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

leftcenterrightdel
Ngày 19/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: bacgiang.gov.vn 

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 7/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 6431/UBND-NC về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg; các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý; nếu phát hiện vi phạm phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm.

Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động công vụ, công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; trong đó, quan tâm biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, có tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả công việc; đồng thời, phát hiện, góp ý, phê bình các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Chánh Thanh tra tỉnh được giao chỉ đạo các phòng chuyên môn, Thanh tra các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Thanh tra các huyện, thành phố xây dựng, triển khai các cuộc thanh tra theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP và Công văn số 2354/TTCP-KHTH ngày 23/10/2023 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024.

Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phải có nội dung thanh tra hoạt động công vụ; tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kịp thời kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Về xử lý chồng chéo giữa các cuộc kiểm tra, thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 3426/UBND-NC ngày 22/6/2023 về việc tiếp tục rà soát, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các cuộc kiểm tra, thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Ngoài việc rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy định của tỉnh liên quan đến hoạt động công vụ, Giám đốc Sở Nội vụ được yêu cầu tăng cường hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ…

Thái Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra