Thanh tra Bộ Ngoại giao:

Triển khai nhiệm vụ một cách đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt

Thứ sáu, 05/08/2022 18:07
(ThanhtraVietNam) - Hưởng ứng phong trào thi đua trong toàn ngành năm 2022 với chủ đề "Ngoại giao Việt Nam tiên phong, chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại vì phát triển đất nước" và phong trào thi đua yêu nước của Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2025 với chủ đề "Ngoại giao Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại, sáng tạo, hiệu quả vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc", ngay từ đầu năm, Thanh tra Bộ Ngoại giao đã xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể của đơn vị và quán triệt đầy đủ nội dung phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức.

Theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Ngoại giao đã được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo; việc phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua ngay từ đầu năm đã phát huy tác động tích cực, giúp các cán bộ, công chức thanh tra xây dựng lộ trình để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hiệu quả, chất lượng.

Công tác thanh tra đi vào chiều sâu, thực chất

Về công tác thanh tra, cách thức thanh tra ngày càng bài bản, thể hiện từ khâu định hướng, nghiên cứu, đánh giá đối tượng, đến khâu phân công, phân nhiệm cho từng thành viên đoàn. Việc thường xuyên cập nhật hồ sơ nguyên tắc phục vụ công tác thanh tra là cơ sở không những giúp cho công tác thanh tra đi vào chiều sâu, thực chất mà còn giúp các đơn vị rà soát, cập nhật và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Trong hoạt động thanh tra hành chính, ngoài việc rà soát, đánh giá việc tuân thủ pháp luật, các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Đoàn thanh tra cũng chỉ ra một số khâu, mảng công việc phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, yêu cầu đối tượng thanh tra rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế có liên quan để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa và tăng cường hơn nữa công tác tự kiểm tra, giám sát trong đơn vị.

Đối với hoạt động thanh tra đột xuất, việc thanh tra được triển khai nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về phạm vi, nội dung, đối tượng và thời kỳ thanh tra; các báo cáo được thực hiện đúng tiến độ. Qua công tác thanh tra đã chỉ ra được những thiếu sót, hạn chế, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và kịp thời kiến nghị biện pháp xử lý.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Ngoại giao đã tiến hành thanh tra đột xuất việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, y tế sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, theo đó, đối tượng thanh tra là Cục Quản trị Tài vụ. Bộ Ngoại giao là một trong số ít các bộ, ngành đã sớm triển khai và hoàn thành thanh tra trước thời hạn theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Bộ Ngoại giao cho biết, công tác giải quyết đơn thư trong 6 tháng đầu năm được thực hiện đúng quy định, không có vụ việc phức tạp, vượt cấp. Cụ thể, Bộ đã tiếp nhận và xử lý 47 đơn, thư, trong đó, số đơn và số vụ việc đủ điều kiện xử lý có 26/47. Đối với đơn, thư không thuộc thấm quyền, Thanh tra Bộ đã khẩn trương hướng dẫn công dân gửi tới cơ quan chức năng có thầm quyền để giải quyết theo đúng trình tự cùa pháp luật. Trong xử lý các khiếu nại, phản ánh (KNPA), Thanh tra Bộ luôn đảm bảo theo đúng các trình tự, thủ tục quy định, hướng dẫn và xử lý kịp thời, thỏa đáng, không để tồn đọng, kéo dài và vượt cấp, không để phát sinh thành vụ việc KNTC phức tạp.

leftcenterrightdel
Trụ sở Bộ Ngoại giao (nguồn Internet) 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện vai trò Thường trực Ban chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về PCTN, Thanh tra Bộ đã tham mưu cho Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Cụ thể, xây dựng, tham mưu cho Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN, TC của Bộ Ngoại giao năm 2022; kiện toàn Ban Chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về PCTN, TC với một số điều chỉnh mới so với trước (thành viên là thủ trưởng đơn vị, cấp phó đối với 02 đơn vị cấp Tổng cục: bổ sung thành viên từ một số đơn vị chức năng liên quan).

Ngoài ra, Thanh tra Bộ cũng đã xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chi đạo của Bộ về PCTN, TC; theo dõi, tổng hợp tình hình và xây dựng báo cáo về công tác PCTN của Bộ Ngoại giao gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương theo quy định.

Có thể thấy, Thanh tra Bộ đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về PCTN; kịp thời cụ thể hóa bằng các văn bản, chương trình, kế hoạch để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng phù hợp với đặc thù của ngành, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Thanh tra Bộ cho biết, trong những tháng cuối năm tập trung triển khai và hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra năm 2022; tham mưu, giải quyết tốt đơn thư của công dân theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra tại các cơ quan, đơn vị và địa phương được thanh tra./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra