Hải Phòng:

Triển khai thanh tra đúng kế hoạch, không chồng chéo

Thứ ba, 07/06/2022 09:38
(ThanhtraVietNam) - Các cuộc thanh tra tại Hải Phòng không những kịp thời, đúng kế hoạch mà còn đảm bảo không chồng chéo, trong đó, tập trung vào những vấn đề đang được xã hội và nhân dân quan tâm, những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Theo Thanh tra thành phố Hải Phòng (TP), việc đề xuất định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm đã được toàn ngành Thanh tra TP quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Đơn vị này đã có văn bản đề nghị thanh tra các quận, huyện, sở, ngành, các phòng Nghiệp vụ Thanh tra TP đề xuất nội dung định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, tổng hợp báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ, đảm bảo thời gian quy định, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Đối với việc xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm, sau khi nhận được dự thảo kế hoạch thanh tra hàng năm của các quận, huyện, sở ngành, Thanh tra TP tiến hành rà soát, xử lý chồng chéo và gửi các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh kế hoạch thanh tra, trình Thủ trưởng cùng cấp ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP.

Cụ thể, năm 2020, Cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại 3.246 lượt doanh nghiệp. Số doanh nghiệp không bị trùng các cơ quan thanh tra, kiểm tra là 2.394. Số đơn vị cần phối hợp là 34 đơn vị, số doanh nghiệp có nhiều đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra cần phối hợp tránh chồng chéo là 825 cuộc được gộp lại và phân công đơn vị chủ trì thành 385 cuộc (giảm 440 cuộc).

Năm 2021, cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại 2.619 lượt doanh nghiệp. Số doanh nghiệp không bị trùng các cơ quan thanh tra, kiểm tra là 2.068. Số đơn vị cần phối hợp là 27 đơn vị, số doanh nghiệp có nhiều đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra cần phối hợp tránh chồng chéo là 551 cuộc được gộp lại và phân công đơn vị chủ trì thành 259 cuộc (giảm 292 cuộc).

leftcenterrightdel
 Thanh tra tại Quận Lê Chân. Ảnh: Thanhtra.haiphong.gov

Năm 2022, cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại 1.841 lượt doanh nghiệp. Số doanh nghiệp không bị trùng các cơ quan thanh tra, kiểm tra là 1.448. Số đơn vị cần phối hợp là 23 đơn vị, số doanh nghiệp có nhiều đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra cần phối hợp tránh chồng chéo là 393 cuộc được gộp lại và phân công đơn vị chủ trì thành 184 cuộc (giảm 209 cuộc).

Cũng theo Thanh tra Hải Phòng, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/3/2022, Thanh tra TP và thanh tra các quận, huyện, sở ngành đã trình Thủ trưởng cùng cấp ban hành kế hoạch thanh tra hàng năm theo quy định. Toàn TP đã triển khai: 510 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 26 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 50.548 triệu đồng, kiến nghị khác 111.185 triệu đồng, kiến nghị lập lại trật tự quản lý đất đai 20.977,6 m2 đất; đã thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 47.845 triệu đồng, kiến nghị khác 8.726 triệu đồng, lập lại trật tự quản lý đất đai 20.977,6 m2 đất.

Nhìn chung, các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất đã được toàn ngành Thanh tra triển khai theo quy định, không có cuộc thanh tra triển khai ngoài kế hoạch thanh tra hoặc triển khai khi chưa có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; không có cuộc thanh tra sau khi triển khai đề nghị điều chỉnh, mở rộng phạm vi, đối tượng, nội dung ngoài quyết định, kế hoạch thanh tra.

Mặc dù trong 3 năm qua, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, nhưng toàn ngành Thanh tra TP đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP, các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được triển khai thực hiện kịp thời theo quy định.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra