Trước 25/7 phải gửi đề xuất định hướng thanh tra 2023 về Thanh tra Chính phủ

Thứ hai, 20/06/2022 19:22
(ThanhtraVietNam) – Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đề xuất nội dung xây dựng định hướng hoạt động thanh tra năm 2023, gồm cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về Vụ Kế hoạch tổng hợp trước ngày 25/7/2022 để Thanh tra Chính phủ xây dựng định hướng chương trình thanh tra của ngành Thanh tra.
Vụ Kế hoạch tổng hợp là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu tổng hợp của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, giúp Tổng Thanh tra Chính phủ điều phối hoạt động của các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương theo định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch công tác; thực hiện công tác thông tin, tổng hợp hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ, của ngành Thanh tra theo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ; lập, phân bổ và kiểm tra quyết toán ngân sách nhà nước giao cho Thanh tra Chính phủ.

Định hướng chương trình thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, rõ ràng, cụ thể và xét thấy cấn thiết có thể đề xuất cả thanh tra chuyên đề diện rộng.

Việc xây dựng định hướng cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thanh tra và sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, phải gắn với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và việc thực thi chính sách pháp luật trên các lĩnh vực ở các địa phương, bộ, ngành mình.

Ngoài văn bản gửi về Thanh tra Chính phủ qua Vụ Kế hoạch tổng hợp, các cơ quan thanh tra cấp bộ, cấp tỉnh còn được yêu cầu gửi bản điện tử đến các vụ, cục được phân công theo dõi (Vụ I, II, III và Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực I, khu vực II, khu vực III).

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp Trần Đăng Vinh báo cáo tại Hội nghị giao ban cấp vụ của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: NT 

Được biết, Thanh tra một số tỉnh đã gửi văn bản đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền về thanh tra, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và yêu cầu về công tác quản lý nhà nước tại địa phương để đề xuất nội dung chương trình thanh tra năm 2023.

Đơn cử như, Thanh tra tỉnh Lai Châu yêu cầu gửi văn bản đề xuất nội dung chương trình thanh tra năm 2023 về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/7/2022.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra