Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu phải thu hồi nộp ngân sách hơn nửa tỷ đồng

Thứ tư, 17/04/2024 18:16
(ThanhtraVietNam) - Chưa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng 3 dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất tại Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư hơn 13,2 tỷ đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu thu hồi, nộp ngân sách 565 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr liên quan đến thực hiện quy định pháp luật các dự án tại Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu (số 459 Trương Công Định, TP Vũng Tàu), qua thanh tra phát hiện nhiều thiếu sót tại đơn vị này.

Dự án chưa được phê duyệt quyết toán

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2019 đến nay, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu làm chủ đầu tư 3 dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất với tổng vốn đầu tư hơn 13,2 tỷ đồng.

Dự án đầu tiên là Dự án Cải tạo, sửa chữa chống thấm khách sạn thực hành được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1287/QĐ-BVHTTDL ngày 5/4/2019; phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2233/QĐ-BVHTTDL ngày 26/6/2019; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2312/QĐ-BVHTTDL ngày 2/7/2019. Tổng mức đầu tư hơn 5,3 tỷ đồng.

Đến thời điểm thanh tra, theo báo cáo tại văn bản số 45/BC-CĐDLVT ngày 20/10/2023, tổng kinh phí chủ đầu tư đã thanh toán cho các gói thầu hơn 5 tỷ đồng. Dự án đã nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư đã thực hiện kiểm toán công trình, tuy nhiên chưa được Bộ VHTT&DL phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

leftcenterrightdel
Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vừa bị Thanh tra Bộ VHTT&DL chỉ ra nhiều thiếu sót. 

Dự án thứ 2 là Dự án Cải tạo, sửa chữa nâng tầng khu giảng đường được Bộ VHTTDL phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 1286/QĐ-BVHTTDL ngày 5/4/2019; phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2316/QĐ-BVHTTDL ngày 2/7/2019; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2484/QĐ-BVHTTDL ngày 16/7/2019. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5,3 tỷ đồng.

Đến thời điểm thanh tra, theo báo cáo tại văn bản số 45/BC-CĐDLVT ngày 20/10/2023, tổng kinh phí chủ đầu tư đã thanh toán cho các gói thầu hơn 5,1 tỷ đồng. Dự án đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư thực hiện kiểm toán công trình, tuy nhiên chưa được Bộ VHTT&DL phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Dự án thứ 3 là Dự án Sửa chữa sân trường, bể nước được Bộ VHTT&DL phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 3524/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11/2020; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tại Quyết định số 4346/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2020. Tổng vốn đầu tư hơn 2,6 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, tổng giá trị đã nghiệm thu thanh toán cho các nhà thầu hơn 2,2 tỷ đồng, chủ đầu tư đã thanh toán cho các gói thầu của dự án hơn 2 tỷ đồng; số tiền còn lại chưa thanh toán hơn 213 triệu đồng.

Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành vào tháng 12/2023 và bàn giao đưa vào sử dụng. Dự án cũng chưa được Bộ VHTT&DL xét duyệt quyết toán.

Kiến nghị thu hồi hơn 560 triệu đồng

Kết luận thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của chủ đầu tư liên quan đến việc tổ chức thực hiện đối với các gói thầu trên như: chủ đầu tư chưa lưu trữ, đối chiếu năng lực của một số đơn vị tư vấn; tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu chưa ban hành quy chế làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT và chủ đầu tư chưa thực hiện nhập danh sách tổ chuyên gia đính kèm quyết định thành lập và quy chế làm việc của tổ chuyên gia lên hệ thống theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT đối với gói thầu đầu qua mạng.

Khối lượng của dự toán thiết kế, khối lượng trong hồ sơ quyết toán A-B công trình cải tạo, nâng tầng khu giảng đường có lỗi cộng sai số học, khối lượng giảm trừ có giá trị khoảng 10% giá trị gói thầu, chỉ được phát hiện qua kiểm toán.

Trách nhiệm này theo thanh tra thuộc về các nhà thầu tư vấn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ hợp đồng, đặc biệt là nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu tư vấn thẩm tra, nhà thầu tư vấn giám sát.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ ra các hợp đồng khi nghiệm thu giá trị hoàn thành, không xuất hóa đơn tại thời điểm nghiệm thu là không đảm bảo quy định về thời điểm lập hóa đơn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Từ các điểm thiếu sót chỉ ra, Thanh tra Bộ VHTT&DL đề nghị xử lý kinh tế đối với chủ đầu tư giảm trừ giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán, thu hồi nộp ngân sách phần khối lượng các gói thầu cải tạo sửa chữa mà nhà thầu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng, tổng cộng hơn 565 triệu đồng.

Cụ thể, gói thầu cải tạo, sửa chữa nâng tầng khu giảng đường hơn 412 triệu đồng, gói thầu cải tạo, sửa chữa chống thấm khách sạn thực hành hơn 83 triệu đồng, gói thầu sửa chữa sân trường, bể nước hơn 68 triệu đồng.

Đồng thời, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Hiệu trưởng và các cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, thực hiện các dự án khi để xảy ra các tồn tại trên.

Khánh Nghi

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra