Ủy ban Dân tộc tập trung đẩy nhanh thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ

Thứ ba, 14/05/2024 07:47
(ThanhtraVietNam) - Ủy ban Dân tộc chỉ đạo các vụ, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra (KLTT) số 896/KL-TTCP ngày 17/8/2023 của Thanh tra Chính phủ, trong đó, xác định rõ những lĩnh vực, nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nêu rõ lý do, giải pháp, có cam kết thời gian sẽ hoàn thành.

Vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra (KLTT) số 896/KL-TTCP ngày 17/8/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài chính, tài sản và một số chương trình, dự án đầu tư của Ủy ban Dân tộc.

Sau khi nghe Vụ Kế hoạch-Tài chính báo cáo kết quả thực hiện KLTT tại Ủy ban Dân tộc và các ý kiến thảo luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao các vụ, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, nhiều đơn vị đã cơ bản triển khai các nội dung theo Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc (Quyết định số 968/QĐ- UBDT ngày 14/12/2023). Tuy nhiên, một số vụ, đơn vị chưa hoàn thành triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban và các văn bản chỉ đạo khác.

Để thực hiện KLTT một cách nghiêm túc, nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, tham mưu, phối hợp trong quản lý tài chính, tài sản, đầu tư công... đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới, cần có sự thống nhất trong nhận thức, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, rút ra những bài học kinh nghiệm để hoàn thiện hệ thống thể chế, tăng cường công tác tham mưu, phối hợp.

Để hoàn thành mục tiêu thực hiện KLTT nhanh nhất, đảm bảo theo đúng quy định của công tác thanh tra, quy định của pháp luật và các kế hoạch của Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các đơn vị chức năng (Kế hoạch-Tài chính, Tổ chức cán bộ, Thanh tra Ủy ban) tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các vụ, đơn vị trong quá trình thực hiện KLTT. Các vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 968/QĐ-UBDT ngày 14/12/2023.

Tiếp đó, đối với các vụ, đơn vị đã hoàn thành thực hiện theo KLTT, cần rà soát lại toàn bộ các hồ sơ, thủ tục, bao gồm công tác kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân (nếu có) để đảm bảo đúng theo quy định, nộp về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 31/3/2024. Đối với hồ sơ có kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể, đồng gửi về Vụ Tổ chức cán bộ.

Trong khi đó, các vụ, đơn vị chưa hoàn thành thực hiện theo KLTT phải rà soát lại những nội dung đã triển khai, đảm bảo về mặt trình tự, thủ tục, hồ sơ, văn bản liên quan, trách nhiệm tài chính... Lưu ý phải kiểm điểm rõ trách nhiệm theo tính chất, mức độ của từng cá nhân; nộp hồ sơ về Vụ Kế hoạch-Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ theo quy định.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, có tiến độ thời gian rõ ràng để thực hiện các nhiệm vụ. Đối với những nhiệm vụ có phạm vi trong nội bộ Ủy ban, phải chủ động tiến hành khắc phục ngay; đối với nhiệm vụ có liên quan đến cơ quan bên ngoài, có yếu tố khách quan tác động phải khẩn trương tiếp tục triển khai, có kế hoạch, tiến độ cụ thể.

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc cũng giao Trung tâm Chuyển đổi số: Tổ chức rà soát lại công tác kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng dự án. Đồng thời, làm việc cụ thể với các đơn vị tư vấn dự án để thống nhất thực hiện nghĩa vụ tài chính, yêu cầu có tiến độ rõ ràng, nộp ngân sách ngay theo quy định pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan liên quan.

Đối với những nội dung chưa thống nhất, phân công một Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chỉ đạo Trung tâm Chuyển đổi số tham mưu tổ chức các cuộc họp mời các bộ, ngành, cơ quan liên quan để bàn giải pháp thực hiện, giải quyết dứt điểm theo tinh thần chấp hành nghiêm KLTT.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi công bố kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại Ủy ban Dân tộc thời điểm 9/11/2023. Ảnh: PV

Ngoài ra, cần rà soát thủ tục, căn cứ pháp lý, những nội dung có liên quan đến công tác chuyển giao phân hệ quản lý hoạt động hợp tác quốc tế Cổng thông tin điện tử đối ngoại cho đơn vị quản lý nếu đủ điều kiện.

Cũng liên quan đến trách nhiệm thực hiện KLTT, Nhà khách Dân tộc phải thực hiện rà soát lại các hồ sơ pháp lý đối với công tác liên kết thực hiện dự án để cùng cố, hoàn thiện đầy đủ; Khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn để triển khai xác định giá trị tài sản của Nhà khách Dân tộc sử dụng để liên kết thực hiện Dự án Khách sạn Dân tộc theo yêu cầu của KLTT. Lưu ý rà soát lại hồ sơ căn cứ pháp lý đánh giá năng lực của đơn vị liên kết hợp tác để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Thành phố Hà Nội để hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến công tác phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, thực hiện nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất nộp bổ sung đối với phần diện tích sàn xây dựng tăng thêm theo đúng quy định...

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc giao Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Ủy ban và các vụ, đơn vị liên quan để làm rõ trình tự, thủ tục, phạm vi, hồ sơ, trách nhiệm của việc tiếp nhận, quản lý sử dụng các dự án do các tổ chức nước ngoài tài trợ cho Ủy ban; trên tinh thần xây dựng, rút kinh nghiệm, chỉ rõ trách nhiệm, thẩm quyền, nâng cao nhận thức, đề xuất giải pháp khắc phục...

Trong khi đó, Vụ Tổ chức cán bộ của Ủy ban Dân tộc phải tiếp nhận hồ sơ kiểm điểm của các vụ, đơn vị; lập danh mục hồ sơ lưu trữ theo từng KLTT. Nghiên cứu hướng dẫn hình thức, quy trình kiểm điểm đối với các cá nhân đã nghỉ chế độ, chuyển công tác và các đối tượng kiểm điểm theo phân cấp quản lý.

Các kết quả triển khai KLTT của từng vụ, đơn vị sẽ được tổng hợp báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan. Trong đó, chỉ rõ những lĩnh vực, nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nêu rõ lý do, giải pháp, có cam kết thời gian, bám sát KLTT số 896/KL-TTCP ngày 17/8/2023.

Trước đó, ngày 9/11/2023, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì buổi công bố KLTT số 896/KL - TTCP việc chấp hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài chính, tài sản và một số chương trình, dự án đầu tư của Ủy ban Dân tộc.

Tại buổi công bố, ông Diêm Đăng Việt, Phó Vụ trưởng Vụ III, Trưởng Đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn KLTT số 896/KL - TTCP của Thanh tra Chính phủ. Kết luận được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến tại Văn bản số 4040/VPCP - V.I ngày 31/10/2023 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo và giao các đơn vị thực hiện các kiến nghị nêu tại KLTT.

Trên cơ sở KLTT, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đề nghị Uỷ ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị, sở ngành có liên quan khắc phục những thiếu sót, hạn chế; tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

 

T.A

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra