Vĩnh Long: Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND huyện Long Hồ

Thứ ba, 06/02/2024 10:36
(ThanhtraVietNam) - Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề việc chấp hành chính sách pháp luật trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, qua đó chỉ ra nhiều sai sót và chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện Long Hồ.

Cụ thể, đối với UBND huyện Long Hồ, Thanh tra tiến hành thanh tra đối với 01 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị và Điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 03 xã, thể hiện:

Đối với quy hoạch đô thị

Qua thanh tra về trình tự thủ tục thực hiện Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quới huyện Long Hồ đến năm 2030 (không kiểm tra đối với công tác đấu thầu gói số 3), kết quả như sau:  UBND huyện giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (trước đây là Phòng Công thương) làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình (khảo sát địa hình, đo đạc hiện trạng), lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch (Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vĩnh Long), trình Sở Xây dựng, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh thẩm định. Trình HĐND huyện Long Hồ thông qua đồ án quy hoạch và trình Sở Xây dựng, để Sở trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, phê duyệt đồ án quy hoạch. Như vậy, Chủ đầu tư không thực hiện phân công giám sát việc Khảo sát địa hình, đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/2.000.

Thời gian thực hiện kéo dài, phải trình điều chỉnh thời gian thực hiện 04 lần, cụ thể lần 1: Quyết định số 491/QĐ-UBND, ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thời gian thực hiện 2016 – 2017.

Lần 2: Quyết định số 2175/QĐ-UBND, ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quới, huyện Long Hồ đến năm 2030. Thời gian thực hiện 2019 - 2020.

Lần 3: Công văn số 6551/UBND-KTNV, ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quới, huyện Long Hồ đến năm 2030. Điều chỉnh thời gian thực hiện 2020 – 2021.

Lần 4: Công văn số 8475/UBND-KTNV, ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quới, huyện Long Hồ đến năm 2030. Điều chỉnh thời gian thực hiện 2021 – 2022.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi công bố kết luận thanh tra (Ảnh: TTT.VL) 

Theo Thanh tra tỉnh, nguyên nhân thực hiện chậm là do có sự thay đổi về quy định phải điều chỉnh cho phù hợp Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Đồng thời do cuối năm 2020 đầu năm 2021 tình hình dịch bệnh covid - 19 bùng phát nên không thể lấy ý kiến cộng đồng dân cư, không thông qua đồ án quy hoạch được, nên phải gia hạn thời gian thực hiện.

Không thực hiện lấy ý kiến đối với Nhiệm vụ Quy hoạch Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quới huyện Long Hồ đến năm 2030 (nhiệm vụ điều chỉnh).

Thời gian lập đồ án của đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vĩnh Long) chậm so với hợp đồng, phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng (Công văn số 1071/UBND, ngày 30/6/2021 của UBND huyện về việc chấp thuận chủ trương gia hạn hợp đồng (lần 2) tư vấn lập Đồ án, đến 31/12/2021). Nghiệm thu hoàn thành ngày 31/12/2021.

Nội dung đồ án đối với phần đánh giá môi trường chiến lược, không có đánh giá về các vấn đề dân cư, xã hội, văn hóa và di sản; thiếu nội dung phân tích, dự báo những tác động tích cực, tiêu cực ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường; thiếu nội dung lập chương trình, kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường theo quy định…

Chủ đầu tư không kịp thời đôn đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vĩnh Long hoàn thiện bản vẽ theo báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh dẫn đến kéo dài đến cuối tháng 11/2023 mới hoàn thành trình cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đối với Quy hoạch nông thôn

Qua thanh tra hồ sơ Điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới của 03 xã (Xã Phú Quới, Thạnh Quới, Tân Hạnh), kết quả thể hiện: Về trình tự điều chỉnh quy hoạch, UBND xã tổ chức họp dân lấy ý kiến, họp HĐND thông qua nội dung điều chỉnh, lập tờ trình trình UBND huyện xem xét phê duyệt điều chỉnh đồ án; Xét tờ trình của Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, UBND huyện ban hành quyết định điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Việc điều chỉnh đồ án quy hoạch bằng văn bản (Quyết định) không có thực hiện điều chỉnh đối với bản vẽ của đồ án (chủ yếu là điều chỉnh tiêu chí giao thông xóa và hạ cấp các tuyến đường).

Công tác rà soát quy hoạch xây dựng theo định kỳ: Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quới huyện Long Hồ đến năm 2030 được phê duyệt tháng 12/2022, chưa đến kỳ rà soát.

Đối với quy hoạch nông thôn qua thanh tra 03 xã Phú Quới, Thạnh Quới, Tân Hạnh, đơn vị báo cáo có thực hiện rà soát, tham mưu đề xuất, UBND huyện chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, tuy nhiên đơn vị không có lập báo cáo rà soát quy hoạch xây dựng theo quy định.

Từ những thiếu sót nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức thực hiện của UBND huyện và các chủ đầu tư đối với những hạn chế trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch thanh tra đã kết luận.

Đồng thời, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với hạn chế thanh tra kết luận. Đồng thời Chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng tiến hành kiểm điểm, chấn chỉnh đối với những hạn chế trong công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch, cấp Giấy phép xây dựng…và khắc phục ngay các hạn chế, Thanh tra đã kết luận. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra