Tổng Thanh tra Chính phủ:

Yêu cầu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết nâng cao chất lượng, tiến độ ban hành kết luận thanh tra

Thứ năm, 04/08/2022 23:06
(ThanhtraVietNam) – Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ, đơn vị tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra cùng các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra. Nội dung quan trọng này được người đứng đầu Thanh tra Chính phủ chỉ đạo tại Hội nghị giao ban cấp vụ ngày 4/8/2022.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra 21 cuộc

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp Trần Đăng Vinh cho biết, tháng 7/2022, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và Thủ tướng Chính phủ về kết quả cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đối với 4 dự thảo kết luận thanh tra tại Bộ Y tế, Hà Nội, Cà Mau và TP Hồ Chi Minh.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra 21 cuộc; xây dựng báo cáo kết quả thanh tra 4 cuộc; kết thúc 2 cuộc và triển khai mới cuộc thanh tra tại Bộ Giao thông Vận tải.

Ngày 22/7/2022, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 318 lượt với 1.116 công dân đến trình bày 313 vụ việc. Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận 1.806 đơn; xử lý 1.367 đơn, trong đó có 779 đơn đủ điều kiện xử lý; đã có 755 văn bản hướng dẫn, 24 văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền

Bên cạnh việc hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài, Thanh tra Chính phủ còn triển khai các Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Trà Vinh trong thực hiện các kế hoạch đã ban hành.

Hoàn thành Dự thảo chuyên đề của Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về thực trạng kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ; báo cáo tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2020 tại các địa phương; tiếp tục triển khai đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 và thí điểm đánh giá tại Bộ Công thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP, đã tiếp nhận các bản kê khai tài sản gửi về; xin ý kiến Thủ tướng về Định hướng xác minh tài sản, thu nhập và xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC; xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2030.

leftcenterrightdel
Hội nghị giao ban cấp vụ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại trụ sở Thanh tra Chính phủ. Ảnh: NT 

Nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022

Đánh giá về những kết quả đạt được trong tháng 7, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong khẳng định, các cục, vụ, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều cố gắng, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ và đạt được một số kết quả nổi bật.

Đó là, công tác thanh tra được quan tâm triển khai thực hiện; hoàn thành báo cáo thanh tra chuyên đề về mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19; giúp Ban cán sự đảng Chính phủ xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án; ban hành Nghị quyết của Ban cán sự đảng về hoạt động thanh tra với nhiều nội dung mới để chấn chỉnh hoạt động thanh tra.

Công tác tiếp công dân; kiểm tra, đôn đốc các địa phương rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài được thực hiện tốt.

Hoàn thành dự thảo chuyên đề của Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về thực trạng kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Về nhiệm vụ tháng 8 và trong thời gian tới, Tổng Thanh tra yêu cầu, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các cục, vụ, đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 và nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Khẩn trương hoàn thành rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ; xây dựng quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động đoàn thanh tra.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đảm bảo công dân đến đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định; xử lý kịp thời các đơn thư.

Chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để đôn đốc, phối hợp giải quyết, xử lý.

Xây dựng báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và tiếp thu ý kiến về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) để hoàn thiện trình Quốc hội Khóa XV tại kỳ họp thứ Tư…

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra