Triển khai Định hướng chương trình thanh tra năm 2023

Triển khai Định hướng chương trình thanh tra năm 2023

(ThanhtraVietNam) – Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ tập trung triển khai thực hiện ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp; ban hành, triển khai Kế hoạch nắm tình hình triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng lớn; thực hiện Định hướng chương trình thanh tra năm 2023 của ngành Thanh tra sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó, có nội dung điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022 và ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.
Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ
Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 871/CĐ-TTg vừa được ban hành ngày 29/9/2022 về việc chấn...
Đại hội Chi bộ Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp
Đại hội Chi bộ Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, ngày...
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
(ThanhtraVietnam.vn) - Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đặc biệt ưu tiên cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 chương trình mục tiêu...