75 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thứ năm, 09/11/2023 14:00
(ThanhtraVietNam) - “Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ lớn, nơi tập trung đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương. Kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương sẽ góp phần quan trọng trong quyết định chủ trương, đường lối chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.”

Đó là một trong những ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương sáng ngày 9/11 tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ (7/11/1948 - 7/11/2023)

leftcenterrightdel

 Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương. Ảnh: dangcongsan.vn

Việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương là chủ trương đúng đắn, quan trọng

Cách đây 75 năm, theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 07/11/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Cứu quốc Hội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương mà tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương được thành lập tại “Thủ đô kháng chiến” xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngay trong cao trào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Trung ương trong điều kiện phải hoạt động bí mật và phân tán. Sự ra đời Liên chi xuất phát từ đề nghị của Hội nghị toàn thể các chi bộ cơ quan Trung ương được tổ chức vào ngày 01/11/1948, để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám, xây dựng chế độ mới và giữ vững chính quyền dân chủ nhân dân còn non trẻ. Khi mới ra đời, các chi bộ thuộc Liên chi gồm những cơ quan đầu não chiến lược của Trung ương, đó là Văn phòng Thường vụ Trung ương, Văn phòng Bí thư Trung ương, Bộ Tổ chức, Bộ Dân vận, Ban Tuyên truyền, Ban Huấn học, Ban Tiếp tân và phân phát tài liệu, Báo Sự thật...; đội ngũ cán bộ, đảng viên sinh hoạt trong Liên chi có nhiều đồng chí giữ chức vụ cao nhất của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng... Giai đoạn 1948 - 1953, đồng chí Trần Hữu Dực được phân công là Bí thư Liên chi cơ quan Trung ương.

Được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ đã qua nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại theo chủ trương của Trung ương Đảng để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Từ một Liên chi với 6 chi bộ và vài chục đảng viên đến nay Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương là Đảng bộ lớn và quan trọng gồm 61 đảng bộ trực thuộc, 5.623 chi bộ và 78.617 đảng viên, với vị trí là đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong Khối. Ngày 12/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 40-QĐ/TW công nhận ngày 07/11/1948 là Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương 

Lịch sử 75 năm qua của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương khẳng định việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương là chủ trương đúng đắn, quan trọng, rất cần thiết của Trung ương Đảng và Bác Hồ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Các chi bộ ở cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và Mặt trận đều là những cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến, là trụ cột của nhân dân lao động Việt Nam; đội ngũ cán bộ, đảng viên là các đồng chí trung kiên, tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, trí tuệ và bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ cộng sản Trong giai đoạn kháng chiến, nhiệm vụ trọng tâm của Liên chỉ cơ quan Trung ương là đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần cách mạng và trí tuệ của những người chiến sĩ cộng sản tiên phong nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiến hành sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc... góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình trên thế giới; phát động và huy động toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua ái quốc ngay chính trong công cuộc kháng chiến kiến quốc đầy khó khăn, gian khổ của đất nước và đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.

Trong thời kỳ hòa bình, với nhiệm vụ thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng; động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Những nỗ lực không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; nhiều tập thể, cá nhân được nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Nhà nước - ông Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Cần quan tâm củng cố, kiện toàn Đảng ủy, các cấp ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 75 năm qua, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng nhận định: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ lớn, nơi tập trung đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương với đội ngũ cán bộ, đảng viên trình độ cao, kinh nghiệm dày dặn, có quá trình công tác, nhiều đảng viên là chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng được giao, bà Trương Thị Mai đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần quan tâm củng cố, kiện toàn Đảng ủy, các cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Bí thư cấp ủy phải là người có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, hiểu biết sâu công tác Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, gương mẫu, có uy tín trong cán bộ, đảng viên, trong cơ quan, tổ chức.

Các đảng viên của Đảng bộ Khối phải là đảng viên chấp hành tốt nhất chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan Trung ương. Đảng bộ Khối phải có tỷ lệ đảng viên cao để bảo đảm nhiệm vụ chính trị. Bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, bảo đảm nghị quyết, chủ trương của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong từng cơ quan, tổ chức. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối phải nêu cao trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tạo được sự lan tỏa tích cực trong các đảng bộ, chi bộ, trong cán bộ, đảng viên./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra