Cần khẩn trương ban hành quy định bảo vệ tổ chức, cá nhân dám nghĩ, dám làm

Thứ sáu, 30/12/2022 09:02
Khẩn trương đề xuất ban hành quy định khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; có cơ chế, chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra với ngành Nội vụ.

Chiều ngày 29/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Toàn ngành Nội vụ không ngừng đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự đồng sức, đồng lòng, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, kinh tế - xã hội đất nước đang đà phục hồi và đạt được nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực vô cùng phức tạp, tiềm ẩn đầy rủi ro, bất lợi và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 sau hơn 2 năm qua. Đối với ngành Nội vụ, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, toàn ngành không ngừng đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao và tạo chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, năm 2022 là năm tập trung cao cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của Bộ Nội vụ. Ngay từ đầu năm, Bộ đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và ưu tiên hàng đầu nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Theo đó, toàn ngành Nội vụ đã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở tham mưu, đề xuất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và Nhà nước, giữa Trung ương và địa phương, nổi bật là đã chủ trì xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 03 văn bản, đề án; trình Chính phủ để trình Quốc hội khóa XV thông qua 02 Luật và 04 Nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 06 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 08 Nghị định và 02 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 09 Quyết định; Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành theo thẩm quyền 16 Thông tư, 09 văn bản hợp nhất...

Về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, trong năm 2022, ở bộ, ngành giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục; giảm 08 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ. 

Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Riêng năm 2022, các Bộ, ngành đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tổng số đối tượng được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020) ở các bộ, ngành, địa phương là 79.057 người (chiếm tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016-2021); trong đó, các Bộ, ngành là 5.510 người và địa phương là 73.547 người.

Về chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, theo đó đã phân công nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan liên quan xây dựng cụ thể các nội dung của chế độ tiền lương mới; đồng thời, xây dựng dự thảo Nghị định và 12 Thông tư hướng dẫn thi hành…

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, khó khăn vướng mắc trên thực tiễn cần được khắc phục nghiêm túc, khẩn trương, nhất là việc xây dựng, hoàn thiện thể chế các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có mặt còn hạn chế; tình trạng nhiều cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; về tinh giản biên chế gắn cơ cấu lại và nâng cao chất lượng ngũ cán bộ công chức, viên chức… còn nhiều hạn chế, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngành, địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kết quả đạt được của toàn ngành nội vụ trong năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngành Nội vụ có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu xây dựng nền hành chính nhà nước trong giai đoạn mới; kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2022 là rất lớn, vì vậy năm 2023 cần tiếp tục làm tốt hơn nữa.

Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Bộ Nội vụ xác định cho năm 2023, đồng thời nhấn mạnh, gợi mở thêm một số nhiệm vụ trọng tâm.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Nhật Bắc/VGP) 

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nội vụ. Trong đó, tham mưu đẩy nhanh việc hoàn thiện, đôn đốc, triển khai thực hiện cơ chế phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết 04 của Chính phủ gắn với cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực phù hợp và nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực. 

Cùng với đó, Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ tiếp tục rà soát, đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng bộ, thống nhất, "có vào, có ra, có lên, có xuống", khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, hiệu quả.

Xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ; khẩn trương đề xuất ban hành quy định khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; có cơ chế, chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác.

Sớm hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ, tính chuyên nghiệp của cán bộ.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan; nắm bắt những vấn đề vướng mắc phát sinh, nhất là công tác cán bộ để có giải pháp kịp thời. Phối hợp với các bộ, ngành sớm hoàn thành việc xây dựng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của tổng cục và tương đương.

Đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết 19 của Trung ương. Xây dựng đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở bám sát thực tiễn, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh đất nước và có các quy định chuyển tiếp để chuyển trạng thái một cách phù hợp, không giật cục. 

Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; sơ kết thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu, xây dựng các quy định vừa bảo đảm yêu cầu chung, vừa phù hợp đặc thù từng địa bàn. 

Triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. Phối hợp với các bộ, ngành thực hiện tốt vai trò là cơ quan làm nhiệm vụ thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường chuyển đổi số hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy hệ thống chính trị và toàn dân đoàn kết, tạo động lực, truyền cảm hứng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, ấm no. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, vận động chức sắc, đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo. 

Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ; tăng cường công tác thanh tra công vụ, công chức, góp phần nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tận dụng tối đa tài nguyên số phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành nội vụ.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII), kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang hơn 77 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ, công tác nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân giao phó, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước./.

 

 


Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra