Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy:

Cần thay đổi tư duy, phương pháp làm việc để thích ứng với yêu cầu mới

Thứ năm, 22/12/2022 22:31
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát sao về các mặt công tác; tập thể lãnh đạo, công chức Vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, ý thức tổ chức, kỷ luật, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Quy chế làm việc của Vụ, ngay từ đầu năm, tập thể lãnh đạo Vụ đã họp triển khai, phân công thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đối với ngành, lĩnh vực được giao. Vụ trưởng Vụ I đã có văn bản về việc phân công nhiệm vụ cho công chức của Vụ.

Đồng thời, căn cứ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt, Vụ I đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Kết quả, trong năm 2022, Vụ tiếp tục hoàn thiện cuộc thanh tra các năm trước chuyển sang và triển khai thực hiện 2 cuộc thanh tra thuộc Kế hoạch thanh tra năm 2021, gồm: Thanh tra trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý nhà nước về môi trường và khoáng sản; Thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa.

Đồng thời, triển khai thực hiện 3 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022, gồm: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh; Thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai 2011-2019 thuộc Bộ Giao thông vận tải; Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Nguyệt) 

Đối với 3 cuộc thanh tra triển khai trong năm 2022, hiện có 2 đoàn thanh tra đang hoàn thiện Dự thảo Kết luận thanh tra; hoàn thiện Báo cáo kết quả thanh tra. Riêng cuộc thanh tra về xăng dầu đang tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Trong năm 2022, Vụ I đã ban hành 3 kết luận thanh tra, cụ thể: Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng công ty Vận tải thủy; Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư tại các dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Vụ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn công tác thanh tra với việc phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị được thanh tra. Thực hiện luân chuyển một số vị trí công tác trong Vụ; thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC đối với 6 bộ, 3 cơ quan thuộc Chính phủ được Vụ triển khai thực hiện tốt. Vụ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành rà soát, giải quyết đơn thư tồn đọng kéo dài theo chương trình, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; phối hợp tốt với cục, vụ, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết KNTC.

Có thể khẳng định, năm 2022, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lãnh đạo Vụ I luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đến từng công chức trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc. Do đó, hầu hết công chức đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác quản lý nhà nước về thanh tra được quan tâm hơn; quan hệ công tác giữa Vụ I với Thanh tra các bộ, ngành ngày càng chặt chẽ, góp phần tích cực trong việc xây dựng kế hoạch thanh hàng năm đảm bảo trọng tâm, hạn chế chồng chéo. Vụ I cũng phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra.

Nghiêm túc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra

Sáng ngày 22/12/2022, Vụ I đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy đánh giá cao kết quả công tác của Vụ I, trong năm 2022 tập thể Vụ I đã cố gắng để hoàn thành một cách tốt nhất nhiệm vụ được giao, triển khai 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch và được giao đột xuất. Ông đánh giá, Vụ I là một trong những Vụ thực hiện các cuộc thanh tra lớn nhất, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, cũng đồng tình với các đề xuất khen thưởng trong năm 2022 của Vụ 1.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, như: Còn một số cuộc thanh tra, thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra chậm so với quy định, trong đó có cuộc thanh tra kép dài nhiều năm, chất lượng dự thảo báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo TTCP, phải bổ sung nội dung, củng cố căn cứ, cơ sở pháp lý nhiều lần, dẫn đến kéo dài thời gian ban hành kết luận thanh tra theo quy định…

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Nguyệt) 

Nhấn mạnh năm 2023 sẽ có rất nhiều khó khăn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu từng đồng chí lãnh đạo, từng công chức phải thay đổi về thái độ, tác phong, phương pháp, tư duy làm việc để thích ứng với điều kiện mới. Lãnh đạo Vụ thường xuyên bám sát nhiệm vụ và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn và chất lượng.

Đặc biệt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy lưu ý lãnh đạo, công chức Vụ I phải nghiêm túc thực hiện các quy định tại Nghị quyết 45 của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Quyết định 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Đối với các cuộc thanh tra đã có kết luận, cần triển khai các đầu việc để công bố công khai kết luận. Đối với các đoàn đang dự thảo cần tiếp thu xin ý kiến để ban hành kết luận.

Khắc phục những tồn tại trong 2022, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy yêu cầu trong năm 2023 lãnh đạo Vụ I cần sớm có kế hoạch để triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; chủ động nắm tình hình, nghiên cứu, đề xuất xây dựng kế hoạch khảo sát sớm chủ động triển khai./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra