Đảng bộ Thanh tra Chính phủ hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác

Thứ hai, 16/01/2023 07:00
(ThanhtraVietNam) - Đó là kết luận được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khẳng định khi đánh giá về kết quả công tác năm 2022 của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Lãnh đạo toàn diện, xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là 04 mặt công tác:

Thứ nhất, công tác xây dựng thể chế đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhất là đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 3, thứ 4 thông qua Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2023; trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản, thu nhập.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: K. Dung

Thứ hai, công tác thanh tra đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt nên đã hoàn thành tốt Kế hoạch thanh tra năm 2022 và các cuộc thanh tra đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. Trong đó, chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các Kết luận thanh tra, nhất là các cuộc thanh tra còn chậm; đôn đốc, kiểm tra thực hiện xử lý sau thanh tra. Điểm nổi bật nhất là năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và ban hành Kết luận 31 cuộc thanh tra. Trong đó có 15 cuộc thanh tra của nhiều năm trước mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã giám sát chỉ ra. Số lượng kết luận thanh tra gấp 2 lần các năm trước. Đến nay, Thanh tra Chính phủ đã cơ bản hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ và ban hành Kết luận các cuộc thanh tra đảm bảo theo quy định; không còn tình trạng tồn đọng, chậm ban hành Kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
 Ông Dương Quốc Huy, Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: K. Dung

Trong năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã và đang hoàn thành nhiều nhiệm vụ đột xuất do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tiêu biểu là cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc phòng, chống dịch Covid - 19; thanh tra công tác quản lý và thực hiện quy hoạch điện VII, quy hoạch điện VII điều chỉnh; thanh tra công tác quản lý vật liệu thông thường phục vụ cho dự án giao thông trọng điểm quốc gia; thanh tra công tác quản lý, kinh doanh xăng dầu… Đồng thời, đã triển khai 04 Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện kết luận thanh tra và tham mưu Tổ công tác 153 của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa.

leftcenterrightdel
 Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: K. Dung

Thứ ba, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày lễ lớn của dân tộc. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong công tác tiếp công dân được nâng lên, nhất là: (1) Tập trung rà soát, giải quyết và thông báo chấm dứt giải quyết nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; (2) Thanh tra Chính phủ đã tổ chức nhiều Tổ công tác phối hợp với các bộ, ngành trực tiếp làm việc với các địa phương có khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người để tiếp dân, đối thoại, đưa ra giải pháp giải quyết dứt điểm vụ việc. Chính vì vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 đạt tỷ lệ cao nhất so với nhiều năm gần đây (88,8%).

Thứ tư, công tác phòng, chống tham nhũng, tiệu cực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện, kiến nghị xử lý và chuyển 35 vụ việc, nhóm vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan điều tra, tăng 19 vụ việc (2,18 lần) so với năm 2021, trong đó có 04 vụ việc chuyển Cơ quan điều tra tại cuộc thanh tra công tác quản lý và thực hiện quy hoạch điện VII, quy hoạch điện VII điều chỉnh khi chưa ban hành Kết luận thanh tra, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Nhiều kết quả tốt trong công tác xây dựng Đảng

Năm 2022, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giám sát của Đảng ủy Khối. Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của cấp ủy cấp trên. Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có sự đổi mới, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thanh tra với nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, gắn việc hoàn thành nhiệm vụ thanh tra với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên. Trong năm, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 38 ngày 29/9/2022 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai thực hiện cho thấy, đã có chuyển biến rõ về trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc thanh tra, về giao tiếp, ứng xử, sinh hoạt của các thành viên Đoàn thanh tra; tình trạng chậm ban hành Kết luận thanh tra được khắc phục một bước cơ bản; chất lượng, hiệu quả thanh tra được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng nên đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác được giao. Đảng bộ cũng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đến nay, đã có 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ và 31 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội. Cơ bản hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xem xét, phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy cũng kịp thời ban hành nhiều văn bản để quán triệt, triệt khai thực hiện Quy định 58 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy trình, quy định trong kết luận tiêu chuẩn chính trị, ban hành 221 kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là bên ngoài cơ quan, khi ra nước ngoài, ở nước ngoài.

Đặc biệt, trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã tập trung triển khai các kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra và kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đã chủ động thực hiện nhiều việc để khắc phục; hiện nay, đang tiếp tục việc kiểm tra, rà soát, xác định vi phạm, khuyết điểm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân có liên quan theo kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng thời, phối hợp thực hiện đúng yêu cầu kế hoạch của Đoàn giám sát Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, đạt kết quả tốt.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 11 (mở rộng) diễn ra chiều ngày 13/01/2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã lưu ý một số nội dung quan trọng. Trong đó, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ cần bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2023, yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ được giao đột xuất, bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Nhất là tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Mục tiêu quan trọng của công tác thanh tra trong giai đoạn hiện nay là phải đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các Kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành Kết luận thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong tổ chức và hoạt động thanh tra. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Đảng bộ Thanh tra Chính phủ tham mưu thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ tồn đọng, phức tạp, kéo dài; không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; sớm trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng. Tập trung triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng, khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì khẩn trương chuyển Cơ quan điều tra xử lý (không chờ ban hành kết luận thanh tra).

Đồng thời, phải tập trung cao độ cho việc tham mưu Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2022; chủ động xây dựng và ban hành các Thông tư, các Quy định chi tiết thi hành Luật và Nghị định về thanh tra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh thần các Nghị quyết chỉ thị, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01 của Ban Tổ chức Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra