Đảng bộ Thanh tra Chính phủ quyết liệt đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng kết luận thanh tra

Thứ năm, 28/03/2024 13:00
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những định hướng trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Sáng 28/3, Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 (mở rộng), sơ kết công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024 của Đảng bộ. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị. Ảnh: K. Dung

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc; Trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Một số kết quả nổi bật

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ghi nhận những kết quả đạt được của toàn Đảng bộ trên mọi lĩnh vực công tác, trong đó nhấn mạnh một số nội dung nổi bật.

Theo đó, toàn Đảng bộ đã tích cực triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, trong đó có cuộc thanh tra chuyên đề trách nhiệm công vụ; Ban hành 03 Kết luận thanh tra. Tiếp tục thực hiện 30 cuộc thanh tra (trong đó đã báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ 10 dự thảo Kết luận thanh tra của 09 cuộc thanh tra). Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Giúp Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo trình Bộ Chính trị Đề án 153 lần 2 về “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.

Liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Tiếp công dân Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức tiếp công dân trong thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn và phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; phối hợp với bộ, ngành liên quan và UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp công dân liên quan đến ranh giới khu đô thị mới Thủ Thiêm; đã tiếp 716 lượt với 1.531 công dân đến trình bày 716 vụ việc; trong đó, có 47 đoàn đông người với tổng số 773 công dân đến trình bày 47 vụ việc. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khiếu kiện phức tạp, tồn đọng kéo dài và đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng khiếu kiện vi phạm pháp luật, tiếp tục đôn đốc các địa phương báo cáo về tình hình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai nông nghiệp, lâm nghiệp trên toàn quốc.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: K. Dung 

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 168 về Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; tham mưu Thủ tướng Chính phủ văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo kết quả xác minh tài sản thu nhập năm 2022; thực hiện xác minh tài sản thu nhập năm 2023, 2024; tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn quốc về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: K. Dung 

Báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 04 ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế.

Về công tác xây dựng thể chế, Thanh tra Chính phủ đã triển khai xây dựng các đề án, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ và kế hoạch công tác xây dựng thể chế năm 2024 của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục xây đựng và ban hành được 04 Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã tập trung triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gần đây nhất là Nghị quyết số 122-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2024 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý trách nhiệm các vi phạm trong hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài, ở nước ngoài. Đồng thời, rà soát, thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với đối với 23 trường hợp điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về công kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đặc biệt là Kế hoạch số 94 cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đảng ủy đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024...

Đáng chú ý, trong Quý I, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với 01 cấp ủy với hình thức Khiển trách; đề nghị và phối hợp với Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo Quyết định số 1480 ngày 26/02/2024 thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật 01 đồng chí.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng có việc còn chậm, chất lượng chưa cao; năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số đảng viên, công chức tham gia Đoàn thanh tra còn hạn chế, nhất là ở khâu tổng hợp, xây dựng báo cáo, dự thảo Kết luận thanh tra, còn chậm xây dựng văn bản ban hành Kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, ý thức, trách nhiệm của một số đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Mặc dù những tồn tại, hạn chế này đã được chỉ ra trong tổng kết công tác Đảng năm 2023, đến nay đã có những chuyển biến nhưng chưa nhiều.

Quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

leftcenterrightdel
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Để khắc phục triệt để các hạn chế còn tồn tại nói trên, trong Quý II/2024, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu toàn Đảng bộ cần tập trung cao độ phấn đấu thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ chuyên môn khác tiếp tục tập trung triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch năm 2024 đã được phê duyệt; bám sát và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, đối với công tác thanh tra, tiếp tục thực hiện các giải pháp, hành động quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra. Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 45, số 76 của Ban cán sự đảng, Nghị quyết số 38 của Đảng ủy về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra; Quyết định 465 của Tổng Thanh tra Chính phủ; vừa qua là Nghị quyết số 122 của Ban cán sự đảng (Lưu ý: Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp rất quan trọng trong việc tuyên truyền, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên trong việc nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ ban hành các Kết luận thanh tra).

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 623 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, 2024 theo Kế hoạch, sớm ban hành Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Thứ hai, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong chi bộ, đảng bộ, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên tham gia các Đoàn thanh tra và đẩy mạnh, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ, điều động, luân chuyển vị trí công tác; đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra như Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; các nghị quyết, kết luận của Trung ương xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Lương, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra tham luận tại Hội nghị

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 122-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2024 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý trách nhiệm các vi phạm trong hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Lương, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra đã chia sẻ tại Hội nghị về một số kinh nghiệm cụ thể.

Theo đó, Tạp chí Thanh tra đã nhanh chóng vào cuộc, đưa hoạt động tuyên truyền của đơn vị chung nhịp với hoạt động của cơ quan chủ quản. Ngày 19/3/2024, Chi bộ Tạp chí Thanh tra đã ban hành Nghị quyết số 15 về nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ. Trên tinh thần đó, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Thanh tra triển khai đồng loạt các hoạt động theo yêu cầu chỉ đạo, để đáp ứng mong muốn, cũng như kỳ vọng của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Đối với số Tạp chí in, Tạp chí Thanh tra đã báo cáo, xin ý kiến Tổng Thanh tra và Phó Tổng Thanh tra phụ trách để triển khai các chuyên đề phục vụ cho chính Thanh tra Chính phủ. Gần đây nhất, tại số tháng 3 là chuyên đề về Thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, gắn với việc chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch 766 của Thanh tra Chính phủ (Thanh tra Chính phủ đã điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác cho 23 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ - đây là một việc rất khó khăn, chưa có tiền lệ nhưng Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã làm rất tốt).

Ngoài ra, Tạp chí Thanh tra số tháng 4 sẽ triển khai chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 45, 38 và 122, với sự tham gia, hỗ trợ tích cực từ chính Lãnh đạo các cục, vụ trực tiếp đi thanh tra. Các chuyên đề về thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; về phòng chống tham nhũng; kê khai, kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập, v.v... cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới- Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra nhấn mạnh.

Đối với Tạp chí điện tử, Tòa soạn cố gắng chủ động, tích cực hơn, đảm bảo đưa thông tin đúng định hướng, chỉ đạo, thông tin nhanh, kịp thời, chính xác. Đồng thời, Tạp chí Thanh tra cũng từng bước tiến hành sắp xếp lại, mở rộng các diễn đàn để Tạp chí điện tử trở thành kênh thông tin chuyên sâu về kinh nghiệm thực tiễn, lý luận nghiệp vụ, giải đáp, hướng dẫn về các lĩnh vực hoạt động của ngành theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Thanh tra. Định kỳ, Chi bộ Tạp chí Thanh tra tiến hành họp đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động nghiệp vụ, để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, sai sót để làm tốt hơn nữa.


K. Dung

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra