Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để Nhân dân nhận thức rõ hơn quyết tâm chính trị của Đảng

Thứ ba, 09/07/2024 14:00
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW, sáng ngày 09/7/2024.
leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tham dự hội nghị.- Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Kế hoạch số 501-KH/BTGTW ngày 26/6/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144- QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (gọi tắt là Quy định số 144-QĐ/TW), Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (gọi tắt là Chỉ thị số 35-CT/TW).

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp xã, với hơn gần 1,3 triệu đảng viên.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị ở điểm cầu trung tâm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW. Ảnh: K. Dung (tại điểm cầu TTCP)

Về Quy định số 144-QĐ/TW, đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Điểm cầu trực tuyến tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì. Ảnh: K. Dung

Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: tuoitre.vn

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh một số nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất, đối với Quy định 144-QĐ/TW, cần tập trung vào 5 vấn đề:

Một là: Việc ban hành Quy định 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức với việc cụ thể hóa thành 5 điều 19 nội dung để Đảng ta thực sự là Đảng đạo đức, văn minh như lời Bác Hồ đã dạy và xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân gọi Đảng Cộng sản Việt Nam với tên gọi rất trìu mến là Đảng ta.

Hai là: Quy định 144-QĐ/TW được ban hành mới là thành công bước đầu. Điều quan trọng cốt lõi nhất là mọi cán bộ đảng viên phải tự quán triệt thực sự thấm nhuần sâu sắc quy định và phải tự giác, thường xuyên thực hành các chuẩn mực đạo đức như cơm ăn, nước uống hàng ngày; làm cho đạo đức cách mạng phải trở thành nét đặc trưng nổi bật của người cán bộ đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi thách thức, cám dỗ; đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng; định hướng thúc đẩy xây dựng củng cố nền tảng đạo đức văn hóa xã hội, lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân, làm cho văn hóa, tác phong con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển và bảo vệ đất nước.

Ba là: Để nâng cao nhận thức, nắm chắc, hiểu sâu, tổ chức thực hiện tốt Quy định 144-QĐ/TW, từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị cần phải đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương trong thực hiện, đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đặc biệt phải đề cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Bốn là: Đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức yêu nước tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện học tập suốt đời. Phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức, không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh vọng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất, cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao danh dự, tự trọng, liêm sỉ, văn hóa công vụ.

Năm là: Đối với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, cần nắm chắc, tuân thủ nghiêm ngặt tôn chỉ mục đích và nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để Nhân dân nhận thức rõ hơn quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, bảo vệ cái đúng cái tốt, đấu tranh phê phán loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ hai, đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, để thực hiện tốt yêu cầu, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW, bảo đảm sự thành công của Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện 7 yêu cầu, 6 nội dung trong Chỉ thị số 35-CT/TW và quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cần thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này không chỉ đơn thuần đối với tổ chức mà đó là công việc có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước. Với tinh thần đó, đồng chíương Cường lưu ý các cấp ủy đảng cần thực hiện tốt 5 vấn đề sau:

Một là: Căn cứ vào Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan đơn vị, các cấp tổ chức cần lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội của Đảng bộ cấp mình, bảo đảm cán bộ, đảng viên nắm vững hiểu rõ, hiểu đúng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, bảo đảm một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Hai là: Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện cấp mình và cấp trên. Quá trình xây dựng dự thảo, các văn kiện Đại hội cần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, dành thời gian tổ chức, lấy ý kiến đóng góp của cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và có cách thức phù hợp lấy ý kiến tham gia của các cán bộ lão thành, nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia.

Tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng, xây dựng báo cáo chính trị của Đảng. Đây là báo cáo trung tâm có vai trò định hướng cho các văn kiện khác, đồng thời tiếp thu những quan điểm chỉ đạo chủ trương định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao với tinh thần tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là đánh giá cho đúng những kết quả, ưu điểm cũng như khuyết điểm, yếu kém, làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan và đề ra được các giải pháp khắc phục có hiệu quả.

Ba là: Đối với công tác nhân sự, cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng Chỉ thị số 35-CT/TW và các phụ lục, thực hiện hết sức chặt chẽ, trong đó đặc biệt chú ý:

Công tác nhân sự phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Qua trình thực hiện phải đúng nguyên tắc, đúng quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cấp ủy các cấp. Công tác chuẩn bị nhân sự phải chú ý cả về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu và số lượng, trong đó cần đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy, nhất là giữ các vị trí chủ trì, chủ chốt.

Bốn là: Tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sinh động, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết luận giải quyết tồn đọng, bức xúc trong dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo thẩm quyền. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật của Đảng, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.

Năm là: Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

K. Dung

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra