Đề nghị quan tâm hơn đến kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực phụ trách

Thứ tư, 10/05/2023 15:19
(ThanhtraVietNam) - Theo báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội, trong tháng 4/2023, Ban Dân nguyện đã nhận được văn bản trả lời đối với 2588/2.593 kiến nghị cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa XV (đạt 99,9%).

Khiếu nại, tố cáo có chiều hướng tăng

Theo đánh giá của Ban Dân nguyện, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng nhiều so với tháng 3/2023. Tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, các cơ quan đã tiếp 416 lượt với 873 công dân tăng 126 lượt người, 03 đoàn đông người so với tháng 3/2023. Qua rà soát, tại Hà Nội thường xuyên có 56 công dân của 16 địa phương khiếu kiện kéo dài. Đây là những vụ việc mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương xem xét, rà soát lại theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ nhưng công dân không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện vượt cấp, kéo dài…

Các cơ quan đã tiếp 486 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 474 vụ việc và có 18 lượt đoàn đông người (tăng 91 lượt người về 80 vụ việc và 02 lượt đoàn đông người so với tháng 03/2023). Qua tiếp công dân, đã chuyển 66 vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn bằng văn bản 16 vụ việc; đã giải thích, hướng dẫn, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật đối với 392 vụ việc. Đã nhận 1.717 đơn của công dân (tăng 248 đơn so với tháng 03/2023). Qua nghiên cứu, đã chuyển 336 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, ban hành 110 văn bản hướng dẫn, trả lời công dân và nhận được 236 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.

Qua công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các kỳ báo cáo trước, Ban Dân nguyện cho biết, có 04 kiến nghị đã và đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, qua công tác theo dõi việc giải quyết đối với đơn đã được các cơ quan của Quốc hội chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, Ban Dân nguyện đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm đối với 05 vụ việc bức xúc, kéo dài nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.

Quan tâm hơn hoạt động giám sát theo lĩnh vực phụ trách

Ban Dân nguyện cũng kiến nghị, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH cần quan tâm hơn nữa hoạt động giám sát theo lĩnh vực phụ trách, nhất là việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực phụ trách đã được đề cập trong các báo cáo công tác dân nguyện hàng tháng. Kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp và giám sát các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc cụ thể đã được đề cập tại Báo cáo dân nguyện hằng tháng.

Đồng thời, Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số nội dung cụ thể như: Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, các Bộ, ngành có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nghiên cứu sớm sửa đổi Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các văn bản hướng dẫn để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp và các bộ ngành có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có hoạt động kinh doanh bảo hiểm liên kết với các ngân hàng thương mại; kiểm tra, rà soát lại các hợp đồng mẫu về một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ để tăng cường tính minh bạch của thị trường bảo hiểm và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm; chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố và các bộ ngành hữu quan có giải pháp, hiệu quả nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và giải quyết kịp thời bạo lực học đường; tăng cường giáo dục đạo đức, phố biến pháp luật và nâng cao vai trò trách nhiệm giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý học sinh, thanh thiếu niên; tập trung đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý khi độ tuổi phạm tội có xu hướng trẻ hóa và phương thức phạm tội ngày càng tinh vi.

Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan dự án Condotel, chung cư thương mại có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự. Tiếp tục chỉ đạo Bộ Công thương xem xét, giải quyết những hạn chế, bất cập trong việc xác định giá phát điện cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp theo quy định tại Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công thương./.

 


 

Đỗ Quyên
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra