Lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thứ sáu, 03/06/2022 09:40
(ThanhtraVietNam) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022.
leftcenterrightdel
 Thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh: I.T.N


Để kịp thời nắm tình hình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh) đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh và các văn bản liên quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có). Đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện những nội dung chưa phù hợp trong cơ chế, chính sách liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh.

Trong đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra.

Sẽ có 5 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đi kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi, tổ chức các khâu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các sở giáo dục và đào tạo, các hội đồng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi tại 63 sở giáo dục và đào tạo, không tính các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia.

Bộ quy định, số lượng cán bộ kiểm tra tối thiểu làm nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp trong thời gian coi thi tại một điểm thi thực hiện theo nguyên tắc: Dưới 20 phòng thi bố trí 2 cán bộ; từ 20 đến 34 phòng thi bố trí 3 cán bộ; từ 35 phòng thi trở lên bố trí 4 cán bộ. Thành phần của đoàn kiểm tra gồm cán bộ, viên chức các cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động.

Tương tự, ở khâu chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Bộ cũng thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở giáo dục và đào tạo, mỗi đoàn từ 4 đến 5 người, được điều động từ các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học. Ở khâu phúc khảo bài thi, Bộ sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra tại 10 đến 15 sở giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thanh tra Bộ, thanh tra các sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị lực lượng để thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo phản ánh, chỉ đạo của lãnh đạo, dự phòng tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh./.

Việt Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra