Chi bộ Vụ Pháp chế:

Nâng cao chất lượng Chi bộ, tăng cường giáo dục cho đảng viên tiên phong, gương mẫu

Thứ sáu, 09/09/2022 15:50
(ThanhtraVietNam) - Hàng năm, Chi bộ Vụ Pháp chế luôn phối hợp với lãnh đạo Vụ tiến hành tự kiểm tra, giám sát việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng và Đảng ủy TTCP; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của công chức, đảng viên.

Ngày 9/9, Chi bộ Vụ Pháp chế tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Báo cáo tại Đại hội, Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Tuấn cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ, Chi ủy Vụ Pháp chế đã tích cực, chủ động phối hợp với lãnh đạo các đơn vị bàn phương hướng chỉ đạo, giải pháp thực hiện, đồng thời, động viên tinh thần gương mẫu, phát huy tính tiên phong của người đảng viên, qua đó lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Trong công tác xây dựng thể chế, Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo Vụ tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ đạo, tổ chức triển khai có kết quả việc xây dựng các văn bản pháp luật như: Dự án Luật thanh tra sửa đổi; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP; Quy chế phối giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Quy chế phối hợp giữa TTCP và Kiểm toán Nhà nước, các thông tư về quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ...

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế. Ảnh: P.V 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được triển khai tích cực và đạt được kết quả tốt. Hàng năm, Vụ đã tham mưu cho lãnh đạo TTCP ban hành kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức các hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; tham mưu cho lãnh đạo cơ quan ban hành kế hoạch hàng năm về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của TTCP; tham mưu cho lãnh đạo TTCP ban hành kế hoạch về theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình thi hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Chi bộ cũng đã phổ biến và triển khai thực hiện các Nghị quyết, văn bản cấp trên đến từng đảng viên trong Chi bộ; luôn quan tâm tạo điều kiện cho đảng viên tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện để đảng viên, công chức thể hiện rõ tư tưởng, quan điểm của mình cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng công chức, đảng viên.

leftcenterrightdel
Chánh Văn phòng Đảng - Đảng thể Lê Tiến Đạt và Vụ trưởng Vụ I Dương Quốc Huy chúc mừng thành công Đại hội. Ảnh: P.V 

Không chỉ vậy, Chi bộ cũng từng bước đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Trong sinh hoạt đảng, Chi bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình, giáo dục cho đảng viên tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, loại trừ tư tưởng bè phái trong tổ chức Đảng, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ và đơn vị. Chi bộ luôn đề cao công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy định của Đảng và nhiệm vụ chi bộ phân công.

Hàng tháng, Chi bộ Vụ Pháp chế đều tổ chức họp chi bộ theo đúng quy định. Đối với chế độ thông tin, báo cáo, Chi bộ luôn chấp hành đầy đủ chế độ thông tin báo cáo cũng như triển khai tốt các nhiệm vụ khi Đảng ủy chỉ đạo. Hàng năm, Chi bộ cũng đã phối hợp với lãnh đạo Vụ tiến hành tự kiểm tra, giám sát việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng và Đảng ủy TTCP; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của công chức, đảng viên.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Vụ Pháp chế cần phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phấn đấu Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

leftcenterrightdel

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đinh Văn Minh tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: P.V 

Bên cạnh đó, Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, phối hợp giúp đỡ nhau trong công tác và sinh hoạt; từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng Chi bộ vững mạnh; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Đảng bộ TTCP.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo công tác của Vụ Pháp chế trong thời gian tới, đặc biệt là việc soạn thảo các dự án luật, đề án theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội và chương trình công tác hàng năm của Chính phủ như: xây dựng Nghị định quy định chi tiết và biện pháp tổ chức thi hành Luật thanh tra (sửa đổi); xây dựng các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra. Nâng cao chất lượng công tác góp ý, kiểm tra văn bản pháp luật; tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với lãnh đạo Vụ trong việc lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật …

Sau quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng làm Bí thư Chi bộ./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra