Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về kê khai tài sản, thu nhập qua thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW

Thứ tư, 24/05/2023 08:02
(ThanhtraVietNam) – Trong gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Thanh Hóa đã nghiêm túc quán triệt và kịp thời cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị và các văn bản có liên quan để triển khai. Nhận thức , trách nhiệm, ý thức tự giác, trung thực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về kê khai tài sản, thu nhập được nâng lên

Chiều 23/5/2023, Đoàn khảo sát do đồng chí Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKTTW làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa theo Kế hoạch số 122-KH/BNCTW ngày 9/5/2023 tiến hành khảo sát, nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW tại một số địa phương, cơ quan.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV 

Nhiều kết quả tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW

Báo cáo với Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, trong gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt và kịp thời cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị và các văn bản có liên quan để triển khai. Nhận thức , trách nhiệm, ý thức tự giác, trung thực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về kê khai tài sản, thu nhập được nâng lên.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đã ban hành 4737 văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc kê khai, công khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Tổ chức 4314 hội nghị, lớp tập huấn quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó có nội dung về công tác kê khai tài sản cho 284.884 lượt cán bộ, đảng viên, in ấn, phát hành 54.139 tài liệu, ấn phẩm để tuyên truyền, phổ biến.

Từ năm 2014 đến năm 2022, tổng số lượt cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức kê khai là 2.825 đơn vị; số lượt người phải kê khai 173.630 người; trong đó, số người thuộc diện cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quản lý 11.503 lượt người. Số lượt người đã thực hiện kê khai 173.072 người, đạt 99,7%... Số người chậm kê khai 558, chiếm 0,3%, do bị ốm đau, nghỉ thai sản, hoặc đi học tập, công tác trong và ngoài nước. Số lượt bản kê khai đã công khai 173.630, số chi ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản trong sinh hoạt chi bộ 11.237; số cấp ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản trong sinh hoạt cấp ủy 2946. Năm 2022 và 2023 đã tiến hành xác minh 215 trường hợp theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên.

Cũng từ năm 2014 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan chức năng đã tiến hành 584 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với 735 đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát đối với 22 ban thường vụ huyện, thị, thành ủy và 18 đảng ủy, lãnh đạo sở, ngành; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát 230 cuộc; các tổ chức thanh tra trong tỉnh kiểm tra, thanh tra 313 cuộc.

Làm rõ thêm một số kết quả nổi bật, cũng như những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 33, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định nhận thức sâu sắc của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 33-CT/TW. Đồng chí cũng nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đồng chí thống nhất đề nghị Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị mới về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong giai đoạn mới; trên cơ sở đó đề nghị Ban Bí thư ban hành quy định nhằm thể chế hóa Chỉ thị để thuận lợi trong triển khai thực hiện, khắc phục được những khó khăn, vướng mắc và bất cập như trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTW phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV 

Đưa nội dung thực hiện kê khai tài sản, thu nhập vào chương trình kiểm tra, giám sát

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn khảo sát đã nêu lên một số nội dung quan trọng cần được địa phương quan tâm trong thời gian tới, nhất là việc khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản như trong báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu, cụ thể như:  công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kê khai tài sản, thu nhập chưa thường xuyên, việc kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân còn ít, nhất là việc tự kiểm tra, giám sát của cơ quan, đơn vị, chất lượng kê khai tài sản còn hạn chế, chế độ thông tin, báo cáo ở một số địa phương còn chưa nghiêm...

Nhiều ý kiến cũng đề nghị cần tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng ở địa phương, đưa nội dung thực hiện kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm để đảm bảo hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW. Đồng chí cũng yêu cầu trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tỉnh Thanh Hóa cần rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí cũng ghi nhận, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của địa phương để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương

 Cũng trong Chương trình khảo sát, nắm tình hình tại tỉnh Thanh Hóa, ngày 22/5/2023, Đoàn Khảo sát đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa và Ban Thường vụ Thành ủy Thanh Hóa. Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã nghe các đơn vị báo cáo tình  hình thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc , tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của địa phương, trên cơ sở đó tham mưu điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW

 

 

 

Đỗ Quyên
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra