Ngành Thanh tra khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ năm, 07/07/2022 15:35
(ThanhtraVietNam) - Mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ đột xuất nhưng 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, nhất là dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 163 vụ

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Thanh tra Chính phủ cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra đã linh hoạt thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt.

Toàn ngành đã triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra, chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm hơn 25 nghìn tỷ đồng, 9.623 ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 10 nghìn tỷ đồng và 134 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp xử lý hơn 14 nghìn tỷ đồng, 9.489 ha đất; ban hành 57.154 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4.243 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.682 tập thể, 2.676 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 163 vụ, 89 đối tượng.

Riêng Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra việc thực hiện 23 kết luận thanh tra, đã thu hồi về ngân sách nhà nước 330 tỷ đồng.

Đối với cuộc thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, nhiều cơ quan thanh tra đã làm tốt, kịp thời, kết luận thanh tra đảm bảo chất lượng như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bạc Liêu...

leftcenterrightdel
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của ngành Thanh tra được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu Thanh tra Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố. Ảnh: Quỳnh Nga

Khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 20 tổ chức, 258 cá nhân

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ngành đã tập trung đôn đốc việc rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước.

Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp hơn 158 nghìn lượt người, về 126.145 vụ việc, trong đó có 1.417 đoàn đông người.

Đặc biệt, trong thời điểm diễn ra Sea Games 31, Kỳ họp thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khoá XV, tình hình khiếu kiện của công dân phát sinh nhiều vấn đề phức tạp nhưng Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường công tác tiếp, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, bảo vệ và chủ động liên hệ với các địa phương có công dân khiếu kiện đông người, phức tạp cử Tổ công tác phối hợp, vận động công dân trở về địa phương, tránh bị lợi dụng.

Trong thời gian này, các cơ quan hành chính tiếp nhận 186.824 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đã xử lý 175.493 đơn (có 151.036 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 80,8% tổng số đơn đã xử lý).

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp cũng đã giải quyết 9.865/13.741 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71,8%.

Một số bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt cao như: Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các tỉnh Quảng Ngãi, Cần Thơ, Bạc Liêu, Bình Phước, Đồng Tháp, Hậu Giang...

Thông qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 3,4 tỷ đồng, 1,6 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 16,9 tỷ đồng, 3,3 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 20 tổ chức, 258 cá nhân; kiến nghị xử lý 279 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 13 vụ, 14 đối tượng.

Phát hiện 30 vụ tham nhũng

Trong công tác PCTN, Ngành đã triển khai nhiều nhiệm vụ theo Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là các nhiệm vụ theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTN, tiêu cực.

Ngành Thanh tra đã hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Theo thống kê, kết quả phát hiện số vụ việc tham nhũng và số người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, đã phát hiện 30 vụ việc, 40 người, cụ thể: qua kiểm tra nội bộ phát hiện 10 vụ, 13 người; qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 12 vụ, 19 người và qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 8 vụ, 8 người.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực về việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, ngành Thanh tra đã tham mưu thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp báo cáo, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

Đáng chú ý, trong công tác xây dựng thể chế, Thanh tra Chính phủ đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2022, nhất là hoàn thiện, trình Quốc hội dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) tại kỳ họp thứ Ba.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận; việc đôn đốc, thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra có nơi, có lúc bất cập.

Đáng lo ngại là, việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng một số bộ, ngành, địa phương còn chưa đầy đủ; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết còn chậm, kéo dài, khi giải quyết còn sai sót.

Tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế.

Đổi mới phương pháp, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Để góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển", chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã yêu cầu, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2022, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như:

Bám sát Định hướng chương trình thanh tra, yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế để tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao.

Tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bối cảnh trạng thái tình hình mới khi khiếu nại tố cáo gia tăng.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ để rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Quyết định 1849 và Kế hoạch 363; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là vào các đợt phục vụ Hội nghị Trung ương, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Thực hiện tốt công tác PCTN theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; chú ý thực hiện có hiệu quả những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng thể chế và xây dựng Ngành mà trọng tâm là tiếp thu hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa thanh tra với các bộ, ban ngành, địa phương, giữa thanh tra với các cơ quan trong khối nội chính…

Thái Minh - Quỳnh Nga
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra