Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Thứ tư, 12/01/2022 21:42
(ThanhtraVietNam) - Ngày 12/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy trình bày cho thấy, dù gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Đăng Tân

Toàn Ngành đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng.

Về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 309.598 lượt người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 238.510 vụ việc, có 2.451 đoàn đông người; tiếp nhận 333.847 đơn các loại; có 276.916 đơn đủ điều kiện xử lý; giải quyết 19.213 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,4%. Qua đó, kiến nghị thu hồi cho nhà nước 168,4 tỷ đồng, 159,8 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 230,2 tỷ đồng, 13,7 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 56 tổ chức, 1.481 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 554 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 26 vụ, 51 đối tượng.

Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Kiểm tra tại 10.310 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 251 đơn vị vi phạm; kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập đối với 4.618 cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiến hành 5.463 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 365 vụ việc vi phạm, 556 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 107,2 tỷ đồng; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 8.270 cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý 196 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 31.040 cán bộ, công chức, viên chức. Có 43 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Phát hiện 51 vụ việc với 83 người liên quan đến tham nhũng.

Các bộ, ngành tích cực, chủ động tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng liên quan đến tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ, ngành. 

Tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thanh tra sửa đổi

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận những kết quả, thành tích ngành Thanh tra đã nỗ lực, cố gắng đạt được trong năm qua.

leftcenterrightdel
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đăng Tân

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn, nỗ lực, quyết tâm, tập trung trí tuệ để đưa ra các giải pháp chủ động trong thực thi nhiệm vụ, trọng tâm sau:

Một là, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026 và năm 2022.

Hai là, triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là nâng cao chất lượng, tiến độ kết luận thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc thành lập các Đoàn thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Ba là, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, không để phát sinh “điểm nóng”.

Bốn là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương triển khai Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập và Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập ngay khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Năm là, tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) trình Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Sáu là, củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan thanh tra các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm công chức vi phạm; xây dựng tổ chức thanh tra tinh gọn, nhưng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu. Ảnh: Đăng Tân

Thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, công chức, viên chức ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, yêu cầu toàn ngành Thanh tra đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hà Tuấn - Thái Minh

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra