Nhiều kết quả quan trọng trong triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2024 của Thanh tra Chính phủ

Thứ ba, 06/02/2024 13:55
(ThanhtraVietNam) – Tháng 1/2024, Thanh tra Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả công tác quan trọng, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến ban hành kế hoạch và triển khai nhiệm vụ năm 2024; các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ; đã ban hành 2 kết luận thanh tra, tiếp tục thực hiện 32 cuộc thanh tra; tổ chức tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030…

Sáng 6/2/2024, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban cấp vụ tháng 2/2024; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tháng 1/2024, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác năm 2024 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, quyết định của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ trên các mặt công tác.

Đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2024 của ngành Thanh tra, Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Về công tác thanh tra, các cục, vụ tiếp tục thực hiện những cuộc thanh tra chưa hoàn thành, các cuộc thanh tra đột xuất được giao và chuẩn bị triển khai kế hoạch thanh tra năm 2024. Cụ thể: Đã ban hành 2 kết luận thanh tra; tiếp tục thực hiện 31 cuộc thanh tra, trong đó, đã báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ 11 dự thảo Kết luận thanh tra, đang hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra 7 cuộc, đang trong quá trình thanh tra trực tiếp 11 cuộc.

Thanh tra Chính phủ đã công bố 3 quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại các bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; UBND các tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai và thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước và chuẩn bị triển khai thanh tra một số nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành báo cáo Bộ Chính trị Đề án 153 “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.

Trong tháng, Ban Tiếp công dân Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức tiếp công dân trong thời gian chuẩn bị bước sang năm mới 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 286 lượt với 480 công dân đến trình bày 286 vụ việc. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy tiếp công dân định kỳ tháng 1/2024 tại Hà Nội.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030, Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023; xây dựng văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế năm 2023…

Trong công tác xây dựng thể chế, Thanh tra Chính phủ đã trình Chính phủ ban hành Nghị đinh quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; ban hành Thông tư về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban cấp vụ tháng 2/2024. Ảnh: TM 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu các cục, vụ, đơn vị bám sát chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Về công tác thanh tra, tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan đến hoạt động thanh tra. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Ban cán sự, nhất là thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; đôn đốc các địa phương về việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Thanh tra Chính phủ; hoàn thành xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; triển khai Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024; tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Kế hoạch thực hiện UNCAC; hoàn thành báo cáo thí điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo; tổng hợp báo cáo các trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vì mục đích vụ lợi, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp./.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra